Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
History of Trunks - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

History of Trunks

historyoftrunks Dragon Ball Z: History of Trunks (jap. dar vadinamas "Atsisakymas pulti ? nevilt?! Lik? kovotojai Gohanas ir Tranksas", originalus pavadinimas - R?maji: Zetsub? e no Hank?!! Nokosareta Ch?-Senshi • Gohan to Torankusu) - 50 minu?i? trukm?s Dragonball specialas, atpasakojantis ateities Gohano ir Trankso istorij?. Išleistas 1993 metais vasario 24 dien? tarp 175 ir 176 Dragonball Z serij?. FUNimation ?garsinta verija iš?jo 2000 met? spalio 25 dien?. Specialas perleistas 2008 met? gegu?? kartu su "Bardock: The Father of Goku", v?liau perleistas dar kart? 2009 met? rugs?jo 15. Faktiškai šis specialas yra vaizdingas mangos atpasakojimas (The Lone Warrior) pakei?iant tik tam tikras detales (pavyzd?iui, mangoje Tranksas gal?jo virsti SSJ dar iki Mirai Gohano mirties).

Siu?etas
Specialas prasideda tada, kai Gokas atgyvena paskutines savo gyvenimo minutes ir vistik miršta nuo širdies viruso. V?liau, po pus?s met? (767 met? gegu??s 10 dien?), nuo C-17 ir C-18 rank? ??va ir daugelis kit? kovotoj?, taip ir nesugeb?jusi? pasipriešinti kiborgams - Krillinas, Ved?itas, Yamchis, Tienas ir kiti. Atgaivinti mirusi? draug? jau nebe?manoma, nes kovoje ??sta taip pat ir Pikolas, o kartu su juo ir Kamis, taigi Drakono rutuliai išnyksta kartu su savo k?r?ju.
V?liau iš karto pereinama prie ?vyki?, vykusi? po 13 met? nuo Goko mirties. Vieninteliai gyvi išlik? galingi kovotojai - tai Tranksas ir Gohanas. Tranksui tuo metu viso labo keturiolika met?, Gohanui - dvidešimt treji. Super sajanas Gohanas vienintelis geba nors ka?kiek pasipriešinti kiborgams ir ne??ti pa?i? pirm? kovos minut?, ir vistik grei?iausiai ne tod?l, kad yra toks nenugalimas, o kiborgai tiesiog tingi j? pasigauti ir vien? kart? galiausiai pasi?sti ? an? pasaul?. Tad pasaulis taip ir gyvuoja sau toliau gan ilgai ir ne taip jau ir laimingai - Gohanas su nostalgija prisimena senus gerus laikus, Tranksas iš paskutini?j? sengiasi virsti SSJ (ir jam beveik pavyksta), kol vien? gra?i? dien? kiborgai nepasirodo pramog? parke ir nepradeda ten naikinti visko iš eil?s. Gohanas su Tranksu, aišku, tuojau pat puola ? pagalb?, ta?iau negalima pasakyti, kad labai s?kmingai apgina miest? - po gan ilgos ir sekinan?ios kovos (tiksliau, Gohanui ir Tranksui sekinan?ios kovos, kiborgams viskas dzin, jie linksminasi) Gohanas su Tranksu kaip reikiant gauna ? kaulus nuo sen? draug? ir tik stebuklo d?ka jiems pavyksta pasisl?pti parko gilumoje ir likti gyviems. Kiborgai gi tuo metu nutaria nesivarginti ieškant ka?koki? ten dviej? spirg?, ir po vienos galingos ki bangos visas parkas išlekia ? or?. Gohanas su Tranksu vistik lieka gyvi, ta?iau š? kart? Gohano stipri valios j?ga ir gera širdis neatneša nieko gera - vienintel? likusi? Senzu pup? Gohanas atiduoda Tranksui ne?i?rint ? tai, kad pats yra su?alotas ?ymiai smarkiau. Tokie kiln?s, bet ne ypatingai racional?s veiksmai priveda prie to, kad Gohanui yra amputuojama ranka.
Po kurio laiko - dar vienas kiborg? išpuolis. Gohanas planuoja vykti ir pats susiremti su priešais, ta?iau Tranksas taip pat ver?iasi skristi kartu. Trankso laimei (arba nelaimei) Gohanas supranta, kad keturiolikmetis vaikas, kad ir koks stiprus beb?t?, neturi joki? šans? prieš kiborgus ir tod?l vienu taikliu sm?giu palieka Tranks? be s?mon?s, o pats tuo metu stoja ? kov?. Ta?iau šansai laim?ti prieš ir taip ?ymiai galingesnius kiborgus ir dar turint tik vien? rank? yra praktiškai nuliniai, tod?l labai greitai Gohanas ??va.
Tranksas tuo tarpu pagaliau atgaun? s?mon? ir (galima j? u? tai pagirti) labai greitai susiorentuoja aplinkoje ir suvokia, kad Gohanas išvyko kautis vienas. Atskrid?s ? kovos viet? ir pamat?s sugriautus pastatus Tranksas pradeda ieškoti savo bendra?ygio, ir labai greitai ranka jo k?n? miesto vidury tarp nuolau??. ?siutintas Tranksas po keli? akimirk? pirm? kart? gyvenime pagaliau virsta SSJ.
Toliau istorija vyksta po trej? met? nuo Gohano mirties. Tranksas nutaria, kad per šitiek laiko jau ?gavo pakankamai j?g? ir tod?l ry?tasi dar kart? pasipriešinti kiborgams. Jo pagrindinis koziris - geb?jimas virsti SSJ, ? kut? jis teikia labai daug vil?i? (ir ignoruoja Bulmos priminim?, kad Gohanas irgi buvo super sajanas). Ta?iau jo pabandymas v?l virsta niekuo - kiborgai su juo ?aid?iai kaip dvi kat?s su viena pele, nepriima rimtai ir net nesistengia besikaudami. Galiausiai Tranksas yra sunkiai su?alojamas ir atsigauna jau savo namuose. Tada jis ir nusprend?ia vistik pasinaudotis Bulmos laiko mašina ir nuvykti laiku atgal po pusme?io, kai prietaisu pagaliau bus galima naudotis. Bulmos planas yra atiduoti Gokui širdies vaistus, kurie po 20 met? jau bus išrasti - ji yra ?sitikinusi, kad viskas susiklostyt? kitaip, jeigu gokas likt? gyvas.

?uv? veik?jai:
Gokas (mir? nuo širdies miruso prieš pusmet ?iki kiborg? atsiradimo 766 metais lapkri?io-gruod?io m?nes?)
Pikolas (nu?udytas 767 metais gegu??s 10 dien?)
Neilas (kadangi jie su Pikolu yra viena esyb?)
Kamis (taip pat ?uvo d?l Pikolo mirties)
Ved?itas (buvo nu?udytas C-17 767 met? gegu??s 10 den?)
Tienshinhanas (767 metais gegu??s 10 dien? nu?udytas C-18)
Yamchis (767 metais gegu??s 10 dien? ?uvo nuo C-17 rankos)
Krillinas (nu?udytas C-17 767 met? gegu??s 10 dien?)
Chiautsas (taip pat nu?udytas kiborg? 767 met? gegu??s 10 dien?)
Jad?irob?jus (iš Trankso pasakojimo su?inome, kad jis taip pat ?uvo, ta?iau speciale tai n?ra parodoma)
Gohanas (nu?udytas 13 met? v?liau u? visus, 780 metais)
Dr. Brief (nors šiaip jau gal?jo ir mirti nat?rali mirtimi nuo senatv?s, o gal ir ?uvo tada, kai kiborgai linksminosi naikindami miest?)
Plius minus du tre?daliai vis? ?em?s planetos ?moni?

Išgyveno:
Tranksas (ka?kokiu b?du vistik liko gyvas)
Bulma (irgi ka?kaip išgyveno ne?i?rint ? tai, kad Vakar? miestas buvo u?pultas)
D?inas V??lys (s?d?jo savo saloje neišl?sdamas)
Puaras (s?d?jo kartu su D?inu V??liu)
Ulongas (ir tas pas D?in? V??l? pab?go)
V??lys (ta sala tikrai gumin?)
?i?? (gyveno kalnuose taip toli nuo civilizacijos, kad net kiborgai kištis nepanoro)
Gliumajus (kartu su dukryte buvo ka?kur ten, kur neveikia televizorius ir internetas)
Ponas Popas (nors bala j? ?ino, gal ir numir?, tik niekas nesiteik? mums to pranešti. Bet grei?iausiai gyveno Kamio buvein?je vienas ir nekišo nosies ?emyn)
Karinas (protingai padar? s?d?damas savo bokšte)


Veik?jas ?garsintojas (jap.) ?garsintojas (FUNimation)
Mirai Tranksas Takeshi Kusao Eric (Johnson) Vale
Mirai Bulma Hiromi Tsuru Tiffany Vollmer
Mirai Gohanas Masako Nozawa Dameon Clarke (suaug?s)
Stephanie Nadolny (vaikas)
Mirai C-17 Shigeru Nakahara Chuck Huber
Mirai C-18 Miki Ito Meredith McCoy
Mirai ?i?? Naoko Watanabe Cynthia Cranz
Mirai Gliumajus Daisuke Gori Mark Britten (originalas)
Kyle Hebert (nauja versija)
Mirai D?inas V??lys Kohei Miyauchi Mike McFarland
Mirai Ulongas Naoki Tatsuta Bradford Jackson
Mirai Puaras Naoko Watanabe Monika Antonelli
Mirai Ved?itas Ryo Horikawa Christopher Sabat
Mirai Pikolas Toshio Furukawa Christopher Sabat
Mirai Krillinas Mayumi Tanaka Sonny Strait
Mirai Yamchis Toru Furuya Christopher Sabat
Mirai Tienshinhanas Hirotaka Suzuoki John Burgmeier
Mirai Chiautsas Hiroko Emori Monika Antonelli
Pasakotojas Joji Yanami Dale Kelly (originalas)
Kyle Herbert (nauja versija)

Muzika

Originali versija

" 青い風のHOPE" / "Aoi Kaze no HOPE" / "M?lyno v?jo VILTIS"
Tekstas: Dai Sat?
Muzika: Chiho Kiyooka
Aran?uot?: Kenji Yamamoto
Vokalas: Hironobu Kageyama

FUNimation versija
Dale D. Kelly
Mark Akin
Buckethead
Prad?ios muzika sukurta Andy Baylor
Dream Theater - Regression; Home; Through Her Eyes; Beyond This Life; The Dance of Eternity
Slaughter - Prelude; Unknown Destination
Bootsy Collins
Summon Up the Dragon (naujoji versija)

?I?R?TI ONLINE

Versta su nedideliais pakeitimais iš www.dragonball.wikia.com
Vertimas: Death_Ball
Redagavimas: hercule

Komentarai

#1
Nėra avatara
70
· 2011-04-05 19:51:30
yra klaidu pvz cia:Gokas (mir? nuo ?irdies miruso prie? pusmet ?iki kiborg? atsiradimo 766 metais lapkri?io- nuo miruso turetu but viruso

#2
Nėra avatara
1471466
· 2011-05-17 14:58:52
Labai gra?iai apra?yta.

#3
Nėra avatara
1471375
· 2011-05-17 18:53:17
siaip tai viskas gerai;)

#4
Nėra avatara
1471538
· 2011-05-23 15:35:49
Pavargau skaityt :D

#5
Nėra avatara
1471320
· 2011-05-23 20:05:59
Sitas specialas history of trunks man labiausiai patiko is visu filmu dbz

#6
Nėra avatara
1471663
· 2011-06-16 13:11:41
Ting?jau skaityt, bet matosi daug apra?yta ;O

#7
Nėra avatara
1471771
· 2011-07-20 13:50:38
Pastebejau ir as siokiu tokiu keblumu. O gal tiesiog nesupratau. Bet vistiek visko neperskaiciau :D Pabodo... :bld:

#8
Nėra avatara
1470412
· 2011-08-25 20:49:26
as filma maciau tingiu skaityt :D

#9
Nėra avatara
1471131
· 2011-10-03 16:42:24
neblogai:D

#10
Nėra avatara
1471945
· 2011-10-13 16:14:16
Tranksas geriausias. :wtfk:

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.27/5 (85.45%) (22 balsu)
Forumo temų debesis
Depeche Mode, Pie?imas :), Redstauno konkursas, Kita istorija, Gedutis 12 vs ????, pagalbooos., pasakykit kasnors kaip reikia pasiverst, cHn prisistato!, ebay, Kiek laiko praleidziate ant anime?, Falas prisistatymas, Epsiode of Bardock: Chapter 3, ANIME, Programos, Angl? kalbos paketo ?d?jimas
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas