Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Manevrai ir technikos - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Manevrai ir technikos

Four Witches Technique (Keturi? rank? ataka) - ?? manevr? mat?me dvide?imt antrame pasauliniame kovos men? turnyre, kai Ten?inhanas naudojo tai prie? Gok?. ?iuo manevru jam priaugo dar dvi rankos, o tai leid?ia lengviau atakuoti ar gintis. Technik? i?vydome Dragon Ball dalyje.


Hasshu-ken (A?tuoni? rank? technika) - ?? manevr? taip pat mat?me dvide?imt antrame pasaulinio kovos men? turnyre. Ten?inhanui panaudojus keturi? rank? manevr? Gokas nusprend? naudoti ??. ?iuo manevru Gokas ?gavo papildomas ?e?ias rankas! Tod?l tai daug veiksmingiau u? Tenshinhano technik?. ?? manevr? mat?me Dragon Ball dalyje.


10x kamehameha (De?imt kart? kamehameha) - ?i ataka yra de?imt kart? galingesn? u? paprast? kamehameh?, tod?l Gokas j? pademonstravo mums tik virt?s ketvirtojo lygio super sajanu. V?liau j? mat?me gan da?nai, ?i ataka Gokui virto pagrindine. Atak? i?vydome Dragon Ball GT.


Absorb (?siurbimas) - Su ?iuo manevru vienas asmuo gali ?siurbti kit? asmen?. Selas per uodeg?, o Buu per savo riebalus. ?siurbus gaunama ?siurbtojo j?gas, i?mint? ir kitus sugeb?jimus. Geb?jim? i?vydome Dragon Ball Z.


Afterimage Technique (Nuoseklaus vaizdo technika) - ?iuo manevru vienas asmuo juda taip greit, kad jis net palieka savo atvaizd? sau u? nugaros. Taip atrodo kad tas asmuo yra keliose vietose vienu metu, nors i? tikro tai tik jo kopija. ?? manevr? mat?me visose Dragon Ball dalyse.


Arale Kick (Aral?s spyris) - Tai stiprus spyris pagal paprast? ?em?s ?mog?. ?? spyr? mat?me tik vien? kart? kai ma?a mergait? Aral? spyr? ?ydrajam generolui. ?i? atak? mat?me Dragon Ball trilogijoje.


Devilmite Beam (Blogio spindulys) - Tai galingiausia ??tono ataka. Su ?ia vienas asmuo susiurbia vis? blog? energij? i? prie?o ir paleid?ia ? j?. Kuo daugiau prie?ininkas yra padar?s ko nors blogo, tuo ?vyksta didesnis sprogimas, bet Gokui tai i? viso nepakenk?, nes jis nieko blogo n?ra padar?s. ?i? atak? mat?me Dragon Ball trilogijoje.


Big Bang Attack (Didel? Banga) - Tai labai stipri KI ataka. ?i? atak? mok?jo Ved?itas, taip kaip ir Ved?ekas. Manevr? mat?me kelet? syki? ir jis pasirod? Dragon Ball Z ir GT dalyse.


Big Bang Kamehameha (Didel? kamehameha banga) - Tai Goko ir Ved?ito atak? kombinacija. J? gal?jo paleisti tik Ved?ekas su God?itu, o ataka buvo baisiai galinga. Atak? i?vydome Dragon Ball Z ir Dragon Ball GT.


Body Change (K?n? susikeitimas) - Su ?ia ataka galima susikeisti su kitu asmeniu k?nais. Taip pat ir j?ga, o visa kita pasilieka. Susikeitus k?nais taip pat reikia laiko prie jo priprasti. Atliekant ?? manevr? i?tiesiamos rankos ir kojos, taip pat ?aukiant "kei?iam?s". ?? manevr? mok?jo Ginis ir j? i?vydome Dragon Ball Z dalyje.


Burning Attack (Deginimo sm?gis) - Tai pirmoji ataka, kai atvyko Tranksas i? ateities. Jis j? panaudojo kovoje su Fryzu ir ji buvo parodyta Dragon Ball Z dalyje.


Chocolate Beam (Virsk ?okoladu!) - Su ?iuo manevru Buu gali paversti bet kok? daikt? ar ?mog? saldainiu, ?okoladu ar kitu skan?stu ir juos suvalgyti. ?i? technik? mat?me Dragon Ball Z.


Light Grenade (Sprogstamoji demoni?ka ataka) - Pikolo naudojama ataka, sukaupiant vis? j?ga ? rankas ir paver?iant KI banga. ?i ataka n?ra labai stipri, tod?l Pikolas jos da?nai nenaudojo. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje.


Psycho Thread (Energijos si?las) - ?i ataka yra ma?as energijos gabal?lis, kuris ?kalina prie?? energijos si?luose ir siurbia energij?. ?? manevr? mat?me devintame filme "Bojack Unbound".


Continuous Die Die Missile (Nesibaigian?ios, mirtinos bangos) - Gotranksas ?i? atak? naudojo prie? Buu. Tai daug ma?? KI bangeli? kurios sprogin?ja prie ko nors prisilietusios. Pa?iam Gotranksui taip pat teko nukent?ti nuo ?ios atakos. Ataka pasirod? Dragon Ball Z dalyje.


Crusher Ball (Smulkinanti banga) - Tai galinga D?eiso ataka. Jis sukaupia vis? j?g? ? KI rutul? ir svied?ia ? var?ov?. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z.


Bunkai Teleport (I?siskaidymas) - Su ?ia technika Janemba teleportuojasi. Jis padalija savo k?n? ? daug ma?? daleli? ir nusigauna ? kit? viet?. ?i? technik? mat?me dvyliktame filme "Fusion reborn".


Death Ball (Mirtinas sm?gis) - Tai labai galinga Fryzo ataka. Su ja jis sunaikino Ved?itos planet? ir dar daug sajan?. ?ioje ki bangoje yra daug Fryzo j?gos. Atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje, bei pirmajame filme 'Bardock father of Goku'.


Death Beam (Mirtinas spindulys) ?- ?i ataka yra labai plona tarsi lazeris einantis per visk?, net per ?mog? ar kaln?. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje ir dvejuose filmuose apie Cooler?.


Destructo Disc (Naikinimo diskas) - ?i ataka yra spygliuotas, greitai sukantis diskas padarytas i? ki. Jis yra pakankamai stiprus, nes gali pereiti per var?ovo od?. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje.


Dodon Ray (Dodono banga) - Tai viena geriausi? technik? meistro Gerv?s mokykloje. Tai ma?a kaip kulka, bet labai galinga KI banga, stipresn? nei paprastas kamehameha ir jos nereikia ?krauti. ?? manevr? mat?me Dragon Ball ir Dragon Ball Z dalyse.


Dragon fist (Drakono kum?tis) - Vienas stipriausi? Goko sm?gi?. ?iuo sm?giu jis naudoja am?inojo drakono gali?, tod?l ir yra labai stipri. ?i? atak? mat?me 13 Dragon Ball Z filme.?


Dynamite Kick (Sprogstantis spyris) - ??i? atak? pirmasis panaudojo ??tonas kovoje prie? Sel?, ta?iau tai buvo paprastas spyris ir nepadar? jokio efekto. V?liau, kovoje prie? Super Buu, Gotranksas panaudojo ?i? technik? ir j? patobulino, kad spiriant susidaro sprogstamoji banga. Atak? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Antenna Beam - Tai ataka kuri? mok?jo pabaisa Bujonas. Ji i?eina i? Bujono ?gli? ir nutrenkiamas var?ovas. Elektros srov? yra pakankamai didel?. ?i? atak? mat?me Dragon Ball dalyje.


Energy absorption (Energijos siurbimas) - Tai android? geb?jimas. ?iuo geb?jimu gali ?siurbti savo var?ovo j?gas per rankas. Mat?me kaip buvo ?siurbtos Yamchio j?gos ir tada jis gavo suvalgyti stebukling?j? pup?, kad gal?tu stov?ti ant koj?. Atak? mat?me Dragon Ball Z ir GT dalyse.


Energy Barrier (Auros barjeras) - Su ?ia technika asmuo gali sukurti aplink save skyd? ir atremti tiek var?ovo atak?, kiek tur?s KI energijos. ?ios technikos metu negali atakuoti, j? mat?me Dragon Ball Z ir GT serijose.


Energy Rings (Energijos ?iedai) - Su ?ia ataka galima surakinti ?mogaus gal?nes ar "prirakinti" prie sienos. I? vis? pir?t? gal? i??aunami ma?i energijos kamuoliai, kurie susidaro ? ?ied?. Mat?me kaip Mad?in Ved?itas ?iuo b?du prirakino Gok? taip, kad jis negal?jo pajud?ti. Atak? i?vydome Z serijose.


Salza Blade (Energijos kardas) - Su ?ia technika Salza suk?r? energijos formos kard? aplink rank?. ?iuo b?du jis band? nu?udyti Pikol?, bet veltui.


Evil Containment Wave (Mafuba) - ?i ataka buvo panaudota keleto ?moni? bandantiems u?daryti blog?j? Pikol? ? virdul?. Kadangi ataka yra labai galinga, panaudoj?s j? ?mogus mir?ta. Ataka pasirod? Dragon Ball dalyje.


Evil Containment Wave Reflection (Mafuba atmu?imas) - Velnias Pikolas i?moko atremti blog? u?daran?i? atak? ir j? jis panaudojo prie? Diev? Pikol?. Po ?io manevro ?mogus nemir?ta. Jis pasirodo Dragon Ball serijose.


Eye Laser (Lazeriai i? aki?) - ?ios atakos vartotojas gali i??auti lyg lazer?, bang?, kuri yra labai greita ir yra naudojama blokuoti ma?as atakas ar pa?alinti kitas smulkmenas. Atak? mat?me Dragon Ball ir Z dalyse.


Feet Kamehameha (Kamehameha paleidimas kojomis) - ?i ataka buvo pirm? kart? panaudota Goko prie? Pikol? dvide?imt tre?iajame kovos men? turnyre. Jis at?oko nuo ?em?s leisdamas Kamehameha i? koj?, priart?jant prie Pikolo ir tada paliko laisvos rankos sm?giuoti. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z.


Final Flash (Paskutinis blyksnis) - Viena stipriausi? Ved?ito atak?. Rankos nukrepiamos u? nugaros. Jos po truput? lie?iasi, kaip atliekant kamehameha, bet horizontaliai. Atak? i?vydome Dragon Ball Z serijose.


Final kamehameha (Galutin? kamehameha) - Tai Ved?eko puikus derinys panaudojant dvi Goko atakas ir vien? Ved?ito. Tai labai galingas sprogimas kur? Ved?ekas panaudojo kovoje prie? Buu. Atak? mat?me B? sagoje, Dragon Ball Z dalyje.


Flight (Skraidymas) - Tai geb?jimas skraidyti naudojant KI energij?. Asmuo kontroliuoja savo KI taip, kad ji skristu. ?? manevr? mat?me Dragon Ball /Z/GT dalyse.


Hikou (Skraidymas) - Tai tas pats skraidymas tik nenaudojant KI energijos. Vietoj KI yra naudojami sparnai, special?s mechanizmai ir t.t. ?ios technikos naudotojai yra kyborgai, robotai, pauk??iai, drakonai.


Divination (I?prana?avimas) - Ai?kiareg?s babos sugeb?jimas matyti bet koki? pasaulio viet? ir ateit? per kri?tolin? rutul?. Taip pat ant ?io rutulio ai?kiareg? gali ir skraidyti. ?i? technik? mat?me Dragon Ball ir Z serijose.


Fusion Dance (Susitapatinimas) - Tai susijungimas keistu ?okiu. Susijungus ?gaunama daug daugiau j?gos i? abiej? asmen? sud?jus. Susijungus ?iuo b?du ?gaunama apranga, ?ukuosena. Susijungus galima b?ti tik 30 minu?i?. Technik? mat?me Dragon Ball Z ir GT dalyse ir dvyliktame filme "Fusion reborn".?


Galactic Donut (Galakti?kasis ?iedas) - Tai viena i? Gotrankso atak?. Su ja jis u?daro prie?inink? ?iede ir j? spaud?ia. ?i? atak? mat?me 258 Dragon Ball Z epizode.


Galic Gun (?nirtinga patranka) - Viena pagrindini? Ved?ito atak?. Atakuojant i?tiesiamos rankos ir ten surenkamos j?gos. Sukaupus pakankamai j?g? i?leid?iama banga. ??i? atak? mat?me Dragon Ball Z, GT ir Super serijose.


Crushing in hands (Suspaudimas rankomis) - Tai sugeb?jimas sutrinti prie?inink? tarp deln?. Atak? da?niausiai naudojama stambesni? ir didesni? kovototoj?. Ji pasirod? visuose Dragon Ball dalyse.


Healing (Gydymas) - Tai Dend?io ir Kibito geb?jimas gydyti su?alot? ?mog?, laikant rankas vir? nukent?jusio k?no, ir po keli? sekund?i? gydomasis atsigauna. ?i technika gr??ina ir sveikus r?bus. Ji pasirod? Dragon Ball Z ir GT dalyse.

Hell's Flash (?aunamieji lazeriai) - Viena stipriausi? Kyborgo 16 technik?. Kyborgo rankose yra labai galinga lazeri? patranka. ?ias patrankas galima naudoti tik kai nuimamos kyborgo rankos. Atak? mat?me Dragon Ball Z/GT serijose.


Hyper Tornado (Stiprus suktukas) - Su ?ia ataka greitai sukdamasis vietoje, susikuri aplinkui save tornad?. Tornadas pakankamai stiprus, kad ?iek tiek su?eist? prie??. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Hypnosis Technique (Hipnoz?) - ?iuo manevru vienas asmuo gali u?hipnotizuoti ir u?migdyti kit? asmen?. Asmuo nebus pa?adintas tol, kol manevro atlik?jas neduos ?enklo. D?ekis ?anas ?iuo metodu u?migd? Gok?, bet Bulma pa?adino j? su?ukdama "Vakarien?!". ?? manevr? mat?me Dragon Ball serijose.


Toketsu-ken (U??aldymas) - Su ?ia ataka yra u??aldoma auka taip, kad jos nebe pajudinti. ?i? atak? mat?me Antrajame filme "Stipriausias pasaulyje".


Imprisonment Ball (?kalinimo kamuolys) - Tai puikus manevras, kur? sugalvojo Fryzas. ?iuo manevru paraly?iuojamas kitas asmuo ir u?daromas ? rutul?, kur? valdo ?kalintojas nuotoliniu b?du. Po kiek laiko, rutulys sprogsta, bet Gokui pavyko i? jo pasprukti. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z serijose.


Instant Transmission (Staigaus persik?limo manevras) - ?i technika yra viena naudingiausi? technik? per vis? trilogij?. Su ja Gokas gal?jo nuskristi ?viesos grei?iu ? bet kuri? visatos viet?, susikoncentravus ant kokio nors ?mogaus energijos. ?i? technik? mat?me Dragon Ball Z ir GT dalyse.


Instant Kamehameha (Staigaus persik?limo kamehameha) - Tai puikus Goko derinukas. I? prad?i? sukaupiama kamehames banga ir paskutin? sekund? pasinaudojant staigaus persik?limo manevru priart?ja prie var?ovo ir paleid?ia ?i? atak?. ?i? technik? mat?me Dragon Ball Z ir GT serijose.


Instantaneous Movement (Staigus jud?jimas) - Tai tobulesnis staigaus persik?limo manevras. ?ia norint persikelti nereikia koncentruotis ? kit? energij?, tai rei?kia, kad gali keliauti i? visatos ? visat?, planetos ? planet?. J? naudojo Kibitas Dragon Ball Z ir GT serijose.


Irome (Meil?s ?vilgsnis) - ?i technika sukurta Bulmos. Ji pradeda meilikauti savo var?ovui. ?i? technik? mat?me Dragon Ball dalyje.


Kaio-ken (Kajaus sm?gis) - ?i? technik? Gokas i?moko i? ?iaur?s Kajaus. Su ja galima papildyti savo KI energij? ir labai pagreit?ti, bet po ?itos atakos gali nukent?ti mirtinai visas k?nas. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z serijose.


Scattering Bullet (I?sisklaidanti banga) - Su ?ia ataka Krillinas i?leid?ia kelias labai stiprias KI bangas. ?i ataka n?ra stipri, bet praver?ia kovose. Atak? mat?me Dragon Ball Z serijose.


Kamehameha - ?i ataka yra Goko pagrindin?. Su ja D?inas V??lys band? u?gesinti nelabojo Jau?io pil?, bet jis j? sugriov?. Pirm? kart? Gokas su ?ia ataka sunaikino savo automobil? su kuriuo keliavo. ?i? atak? mat?me visose Dragon Ball dalyse.


Kamekameha - Tai Goteno kamehameha. Ji identi?ka su paprast?ja kamehame, bet tik kitaip tariama. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje.


Spirit Sword (Energijos kardas) - Tai ilgas ir galingas KI kardas sukurtas Ved?eko. Jis j? panaudojo kovoje prie? Buu, Dragon Ball Z serijose.

Kiai - Kai Gokas ?siutino Uub?, tai jo buvo pirmoji ataka. I?ties ji labai galinga. ?i? atak? mat?me Dragon Ball ir Z trilogijoje.


Energy waves (KI bangos) - Tai paprastos, ma?os KI bangel?s, kurios ir sprogsta visai nestipriai. Tai geras manevras pridengti kit? stipresn? atak? arba tai labai veiksminga prie? silpnesnius var?ovus. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z ir GT serijose.


Illusion Smash (Sm?gi? portalas) - Su ?ia ataka Janemba sukuria laiko erdv? ir ?ki?us ten rank? gali rank? i?traukti bet kokioje vietoje, taip gali atakuoti var?ov? i? toli. ?i? atak? mat?me dvyliktajame filme "Fusion Reborn".


Giant Form (Padid?jimas) - ?i? atak? naudoja namekai ir dar kaikurie veik?jai, su kuria gali padidinti savo gali? nesulet?jus! Tai tarsi Namekams sajan? virtimas mil?ini?ka be?d?ione, neprarandant proto. ?i? transformacij? mat?me Dragon Ball, Dragon Ball Z serijose, taip pat ir ketvirtajame filme "Lord Slug".


Light Eating (?viesos ryjimas) - Su ?ia technika asmuo gali valgyti ?vies? ir i? jos ?gauti j?gos. Taip pat, prisivalgius ?viesos per daug, galima sprogt. ?? manevr? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Masenko (Magi?kas ?ybsnis) - ?i ataka yra viena galingiausi? Gohano atak?. Jis sudaromas pakeliant abi rankas prie kaktos ir ten kaupiama KI energija ir paleid?iama ? var?ov?. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Cloning (Klonavimasis) - Geb?jimas pasiklonuoti. ?i ataka skirta atakuoti grup?mis arba treniruot?ms, kaip Pikolas treniravosi prie? savo klon?. Janemba taip pat moka ?? manevr?. Per kov? su Goku, jis suk?r? daug ma?? Janembuk?. ?i? atak? mat?me dvyliktajame filme "Fusion reborn" ir Dragon Ball Z serijose.


Mouth Energy Wave (Bangos paleidimas i? burnos) - Tai sugeb?jimas ?audyti KI atakas i? burnos. ?i ataka buvo naudojama visose Dragon Ball dalyse.


Fire blast - ?is energijos pli?psnis taip pat "eina" i? burnos. Bet ?is yra pasi?ymintis lavos kar??iu. Kam nors prisilietus, jis galingai sprogsta. J? mat?me Dragon Ball Z serijose.


Multi Form (Dvylika aki?) - ?? manevr? naudojo Ten?inhanas. Manevro d?ka jis skyla ? keturias dalis ir turi 12 aki?. Jis gali vienu metu pulti var?ov? su visais keturiais klonais, bet b?da tame, j? j?gos ir greitis yra padalintos ? keturias dalis. Tai rei?kia jie silpnesni keturiais kartai kartais ir l?tesni. J? galima i?vysti Dragon Ball ir Z trilogijose.


Mystic Attack (I?sitempimas) - Namek? sugeb?jimas. Pasinaudojant ja, galima i?tempti bet koki? koj? ar rank? bet kokiu atstumu, Kad ir aplink ?em?s rutul?. ?i? technik? naudojo Pikolas Dragon Ball ir Dragon Ball Z serijose, bei valdovas Slugas filme "Lord Slug".


Paparapapa (Abrakadabra) - Babid?io technika, kurios d?ka gali perkelti norimus ?mones ? kit? viet?, steb?ti kitus per kri?tolin? rutul?, paversti kitus mad?inais ir juos valdyti. Atak? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Father-Son Kamehameha (T?vo ir s?naus kamehameha banga) - ?i ataka galima tada, kai abu asmenys moka kamehameha bang? ir t?vas yra mir?s. Vaikas smogia kamehames atak? ir t?vas i? ano pasaulio pastiprina atak? savo j?gomis. ?i? technik? mat?me Dragon Ball Z serijose.


Power Ball (Netikras m?nulis) - Su ?ia technika galima sukurti pilnaties b?senos m?nul?. Da?niausiai ?i? atak? naudoja sajanai, nes m?nulis j?ga juos paveikia ir jie pavirsta didel?mis bezd?ion?mis.


Telekinesis (Telekinez?) - ?mogaus ar daikto valdymas. ?ia technika galima valdyti ?mog? arba kok? nors daikt?. Pakelti, skraidinti, nuleisti ir pn?. Per serijas mat?me, kaip Pikolas vald? uolas nuotoliniu b?du taip treniruodamasis. ?i? technik? mat?me Dragon Ball Z ir GT dalyse.


Countinous Energy Bullets (Mini energijos bangos) - KI manevras, juo i?bla?komas var?ovas. Tada gali nesunkiai pulti var?ov?. ?i? atak? mat?me visose Dragon Ball dalyse.


Regeneration (Gal?ni? atsiauginimas) - ?iuo manevru gali atsiauginti bet koki? nutr?kusi? ar kitaip pa?eist? k?no dal?. ?? manevr? mat?me visoje Dragon Ball trilogijoje.


Rock, Scissors 'N' Paper (Akmuo, ?irkl?s, popierius) - Goko pirmoji ataka. Su ja gali stipriai apdau?yti savo var?ov? panaudojus tris keistus sm?gius. ?? manevr? mat?me Dragon Ball dalyje.


S.S. Deadly Bomber - ?i ataka yra stipriausia K-13 ataka. Su ?ia didele raudona ataka galima susprogdinti net ?em?s planet?. ?i? atak? mat?me filme "Super Android 13".


Dynamic Mess Em Up Punch (??tono kum?tis) - Tai galingiausia ??tono ataka. Stipruoli? turnyre, jis panaudojo ?i? atak? ir trenk? K-18 ? veid?, K-18 net nepajuto, bet vis tiek apsimet? kad nukrito. Po keli? minu?i? ??tonas buvo paklaustas apie ?i? atak?, o jis jau buvo pamir??s net pavadinim?!! ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z serijose.


Self Destruction (Susisprogdinimas) - Sav?s susinaikinimas. Susisprogdinant save, gali sukelti didel? sprogim? ir tuo sunaikinti savo var?ov?. ?iautso sprogimas buvo nepakankamai didelis, kad nu?udytu Nap?. ?? manevr? moka ir kiborgai, bet ?ia tik d?l to, nes j? viduje yra ?taisyta bomba. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Shitatsuki (Sm?gis lie?uviu) - ?i? technik? pademonstravo Tau Pai Pajus prie? generol? Red?. Tau Pai Pajus lie?uviu, vienu sm?giu nu?ud? generol? ?ydraj?. Tai sm?gis i? lie?uvio ? smilkin?. ?i? technik? mat?me kart? Dragon Ball dalyje.


Exploding Wave (Sprogstanti banga) - ?ia technika Napas sunaikino pus? miesto. ?i? technik? galima padaryti sukaupus vis? KI pir?tuose ir juos pak?lus ? vir??, tada viskas aplinkui sprogsta. ?i? technik? mat?me Dragon Ball Z ir GT serijose.


Solar Flare (Saul?s sm?gis) - ?is manevras vienas efektyviausiu visoje Dragon Ball istorijoje. Jis padaromas pakeliant rankas ? vir?? (prie aki?) ir sakant "SAUL?S SM?GIS (SOLAR FLARE)!". Tada aplinkui nieko nebesimato, nes viskas yra apakinama saul?s ?viesa, o nesp?jusiam atsimerkti, po ilgesnio laiko prad?s reg?ti. ?? manevr? mat?me Dragon Ball ir Z trilogijose.


Special Beam Cannon (Mirtinas spindulio sm?gis) - Geriausia pikolo ataka. Ji padaroma pakeliant pir?tus prie kaktos, ir sukaupus energij? jis ?aunamas. Ataka n?ra labai greita, bet labai galinga. Pikolas prad?ioje ?i? atak? kaupdavo ilgiau nei minut?, bet veliau nereik?davo laukti n? 10 sekund?i?. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje.


Human Extinction Attack (?monijos pribaigimo ataka) - ?i? atak? pademonstravo Buu i? Dievo r?m?. Buu pasivaik??ioj?s aplink Dievo r?mus suskai?iavo visus likusius ?em?s ?mones. Tada paleido ?i? atak? ir visi ?mon?s ir gyv?nai mir?. I?skyrus buvusius Dievo r?muose, ??ton? ir jo ?un?. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje.


Spirit Ball (J?gos bomba) - Galingiausia Jam?io ataka. ?i ataka yra valdoma dviem pir?tais. Jos sprogimas neb?na labai didelis, bet ?io to vertas. ?i? atak? mat?me Dragon ball ir Dragon Ball Z serijose.


Spirit Bomb (Energijos rutulys) - Viena galingiausi? atak? visoje Dragon Ball istorijoje. ?i? atak? Gokas i?moko i? Valdovo Kajaus. ?i ataka surenka aplinkini? augal?, planet? galias. Taip pat norin?i? pad?ti ?moni?, jie privalo pakelti rankas norint atiduoti savo j?gas. ?iai atakai reikalinga daug laiko. Atak? mes mat?me Dragon Ball Z ir GT serijose. Taip pat ir keliuose filmuose.


Stone Spit (Magi?kas spj?vis) - K? apspjauna Dablas, tas virsta netvirtu akmeniu. Sudau?ius akmen?, sudau?ytasis mir?ta (i?imtis Namekai, nes jie gali atsiauginti savo k?no dalis). Tik mirus Dablui, akmenys atvirsta ?mon?mis. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje.


Super Ghost Kamikaze Attack (Vaiduokli? kamikadz?s ataka) - Dvasi? ataka. ?ios atakos metu, atsiranda kelios dvasios. Jos turi savo prot?, savo geb?jimus. Jos klauso savo suk?r?jo. Dvasios sprogsta nuo menkiausio prisilietimo. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Thunder Flash Attack (Ugnies kum?tis) - tai labai stipri Paikuhano ataka. Tai yra einanti ugnis i? jo kum??i?. ?ita ataka yra kar?ta kaip ugnis. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z dalyje.


Time Freeze (Laiko sustabdymas) - ?it? manevr? mok?jo Guldas. ?io manevro paskirtis yra sustabdyti laik?, bet Guldas negal?jo jo sustabdyti labai ilgai. Laikui sustojus Guldas negali kv?puoti. O prad?jus kv?puot laikas v?l pradeda eiti.


Tri-Beam (Kikoho) - ?i ataka yra Ten?inhano galingiausia. Tai pateikiama i?tiesus delnus taip, kad b?t? trikampis. ?i ataka labai galinga, tod?l Ten?inhanas daug kart? numu?in?damas Sel? atgal ? duob? net nebegal?jo pasilaikyti ant koj? nuo i?sekimo. ?i? technik? mat?me Dragon Ball ir Dragon Ball Z.


Charging Ultra Buu Buu Volley Ball - Gotrankso linksma ataka. Su ?ia ataka Gontranksas u?dar? Buu ? tinklinio kamuol? ir su juo ?aid?. Net Pikolas buvo priverstas ?aisti. Po kiek laiko Buu i? ten i?silaisvino. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z serijose.


Wolf Fang Fist (Vilko ilties kum?tis) - Viena pirm?j? Jam?io atak?. Ji n?ra stipri, bet puolimas b?na greitas. ?i technika puikiai veikia prie? silpnesnius var?ovus. J? mat?me Dragon Ball ir Dragon Ball Z dalyse.


Acid (R?g?tis) - ?i ataka yra galinga r?g?tis. Ji "eina" i? galvos. Nuo jos galima labai greitai mirti. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z ir GT trilogijose.


Ra??: HnrKS, Yoshino.
Redagavimas: Kakarotossj, Yoshino.

Komentarai

#1
Nėra avatara
1
· 2011-02-01 12:22:58
Be abejo +5

#2
Nėra avatara
1470422
· 2011-02-01 13:38:36
pats geriauses tavo darbas is visu !!!!!!!! :nice:

#3
Nėra avatara
1470420
· 2011-02-01 14:16:51
gerassssssssssssssss :) daug daug darbo !! +5

#4
Nėra avatara
1470388
· 2011-02-06 11:18:07
:lol::lol:Irome - ?i technika sukurta Bulmos. Ji pradeda meilikauti savo var?ovui. Bet ?ydrajam generolui tai nepakenkia. ?i? technik? mat?me Dragon Ball trilogijoje:mg:

#5
Nėra avatara
1470388
· 2011-02-06 11:20:07
Stripping - ?ia ataka mergina nusimeta savo drabu?ius, ir pradeda meilikauti, kad var?ovas pasiduotu. ?i? atak? mat?me Dragon Ball Z trilogijoje. P.S. ?i technika mane paveiktu :D


dar geriau ipac pasakysiu as irgi buciau paveikltas:lol::lol::lol:

#6
Nėra avatara
1470158
· 2011-02-11 13:55:42
+5 keik darbo ideta

#7
Nėra avatara
68
· 2011-02-13 13:10:10
neting?jai verst bet viskas ?ia i? http://www.myfavo...games.com/

#8
Nėra avatara
1470648
· 2011-02-15 10:29:04
daug darbo ir super straipsnis

#9
Nėra avatara
176
· 2011-02-21 19:58:38
puiku +5 man praejo bulmos technika

#10
Nėra avatara
1470873
· 2011-03-13 09:19:15
slyksti paskutineMirtis jau arti

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.72/5 (94.38%) (32 balsu)
Forumo temų debesis
Nemokami domenai jusu svetainei, Film? & TV forumo TAISYKL?S !!!, PADEKIT NEPAKRAUNA, Dragonball ONLINE, Naujas MC serveris. (i?likimas, skyblock), Talent? konkurso '11 Darbai (Pivot), Truputi Matematikos :P, Awiiko paint konkursas, Prisistatymas, Son Goko susitikimas su Bardoku, Reikia pagalbos, beta kurt toliau?, Mano ir Eckos pirmas puslapis.Jei ir nepatinka jums tai tik musu 1 :), Satrebla93 PS darbai.update12.09, Pirk parduok ir lik neapgautas!
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1472604
11.06.22 10:33
7100

1473032
11.06.22 09:43
kadangi bankas leido ikeisti keleta NT, tai 7000

201
10.06.22 15:16
5501

68
10.06.22 14:33
5500

201
10.06.22 12:26
4001

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas