Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
K?nai DBZ stiliumi - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Helsis · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
hercule · 2020-12-17 13:20:24
Gyvenimas kaip uraganas čia Ukrainoje :) >>Toliau...
Wissen · 2020-10-16 17:18:21
Kas cia per cingiusXD >>Toliau...
Mldc · 2020-10-15 20:44:00
Vo Cingius, sveikas. Kaip sekasi? A paėst gauni gerai? >>Toliau...
Last · 2020-10-15 13:13:12
Man rodos ka nebelinksmi jau jo tie plaucei :( >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

K?nai DBZ stiliumi

piesti_kunai Šioje pamokoje j?s su?inosite, kaip taisyklingai galima nupiešti Dragon Ball Z persona?? k?nus. Visos šioje pamokoje naudojamos veik?j? pozos yra ne išgalvotos, o paimtos iš serij?, tad yra galimyb?, kad j?s jas netgi atpa?insite.

PIRMAS VEIK?JAS

Pirmas ?ingsnis:
Mes prad?sime nuo pa?ios papras?iausios ir tipiškiausios DBZ stiliaus pozos ir jau v?liau jud?sime prie sunkesni? piešimo etap?. Nupieškite galv?, kr?tin? ir klubus. Galva piešiama labai paprastai - tiesiog ovalas su trikampio formos apatine dalimi. Jeigu norite, galite iš karto ir nupiešti detal? veid?. Atminkite, kad liemuo visada yra didesnis ir platesnis u? klubus. Kaip parodyta piešinyje, ilgis nuo galvos virš?n?s iki kaklo apa?ios yra lygus ilgiui nuo kaklo apa?ios iki liemens apa?ios. Na, o atstumas nuo galvos centro iki galvos krašto yra lygus atstumui nuo galvos krašto iki pe?i? krašto. Šie pasteb?jimai gali pad?ti jums taisyklingai išlaikyti k?no proporcijas. Paprastai aš tik pa?ymiu kai kuriuos raumenis, kad v?liau b?t? lengviau orientuotis piešiant vis? k?n?. Tai daryti reikia lengvomis ir plonomis linijomis, kurias bet kada galima ištrinti - v?liau tai teks padaryti ir ant viršaus piešti drabu?ius.


Antras ?ingsnis:

Piešiame pagrindines rank? ir koj? linijas. D?l drabu?i? kol kas nesijaudinkite, juos mes prid?sime v?liau. Piešdami naudokit?s esmin?mis formomis: rankos ir kojos - cilindrai; kojos ir pe?iai, s?nariai tarp koj?, rank? - ovalai. Šis metodas iš pa?i?ros yra nelabai veiksmingas, ta?iau jis yra nepakei?iamas norint nustatyti tikslias k?no proporcijas. Šiame paveiksle rankos n?ra tiesiog nuleistos. Alk?n?s atsikišusios atgal u? pe?i? ir yra juosmens lygmenyje. Rank? piešimas perspektyva pasidarys paprastesnis, jeigu v?lgi ?sivaizduosite, kad tai - cilindrai, kurie pagal visas perspektyvos taisykles siaur?ja ? tol?. Rank? susiaur?jimas ir išplat?jimas papildomai parodomas keliomis str?lyt?mis. DBZ veik?j? kojos yra trumpesn?s ir platesn?s lyginant su standartiniu anime stiliumi, ir jos nesiaur?ja ? apa?i?. Svarbu nepadaryti j? per daug trump?, kitaip j?s? pieštas veik?jas atrodys kaip minimum juokingai.


Tre?ias ?ingsnis:
Kai tik j?s baig?te piešti rankas ir kojas, galite pereiti prie raumen?, drabu?i? ir plauk?. Nupiešti drabu?i? raukšles yra pakankamai sunkoka, ta?iau bus lengviau, jeigu j?s ?sivaizduosite, tarkim, kelni? form? mintyse, arba dar geriau, pasi?i?r?site, kaip piešiamos norimo modelio keln?s. Goko atveju kelnios yra didel?s ir pla?ios, tod?l prie keli? yra piešiami kaip ir maišeliai, o visos raukšl?s yra nukreiptos ? apa?i?. Nepamirškite prid?ti pakankamai raukšli? ir virš keli?, ta?iau nepamirškite, kad apa?ioje j? bus daugiau. M?lynas Goko dir?as juosia jo liemen?, tod?l raukšl?s jame bus horizontalios. Daugelio Dragon Ball veik?j? raumeningumas yra pakankamai standartinis, be visoki? niuans?, ir raumenis j?s galite nusi?i?r?ti nuo bet kokio modelio (vert. pastaba: norite piešti juos patys, iš galvos? Labai prašom. Skaitote over 9000 anatomijos vadov?li? ir vualia - j?s galite pabaigti j?s? piešin?). Svarbu nepamiršti viena - sajan? raumen? mas? yra pakankamai didel?, ta?iau tai dar nereiškia, kad tuos raumenis reikia paišyti kaip bulvi? maišus, karan?ius ant rank?. Raumenys vis? pirma yra rankos/kojos dalis, o ne nemokamas priedas, ir pasistenkite to nepamiršti.


Ketvirtas ?ingsnis:
Ištriname visas dabar jau nereikalingas pagalbines linijas ir paliekame švar? kont?r?. Piešiame veid?, detalizuojame plaukus ir drabu?ius. Viskas, galima pereiti prie spalvinimo.


Penktas ?ingsnis:
Jeigu dar nepraradote noro u?baigti piešinio, pradedame spalvinim?. Svarbiausias dalykas - taisyklingai nupiešti šeš?lius priklausomai nuo apšvietimo pus?s. Nepamirškite, ten, kur yra šviesos šaltinis, piešinys visada bus šviesesnis. Ten, kur šviesa veik?jo pasiekti negali arba tiesiog ne taip stipriai apšvie?ia, spalva yra tamsesn?. Nuo to, kaip j?s sugeb?site š?š?liuoti piešin?, priklausys jo realumas.

ANTRAS VEIK?JAS


Pirmas ?ingsnis
Pabandome nupiešti tipišk? sajan? iš kito rakurso. Pirmieji, pagrindiniai paaiškinimai yra praleid?iami, aukš?iau  galite perskaityti, kaip galima nupiešti pagrindus, kuriuos jau matote paveiksl?lyje. Taigi, piešiame galv?, kr?tin? ir liemen? taip pat, kaip ir praeitoje pamokoje, ta?iau š? kart? juos šiek tiek pakreipiame nuo sav?s. Išlaikyti visas proporcijas jums pad?s nupiešta raudona linija, einanti išilgai veik?jo k?no, tik nepamirškite, kad ji turi kartoti visus k?no išlenkimus, o ne b?ti tiesi. Taip pat nepamirškite, kad veik?jo nugara yra šiek tiek išlenkta, kaip parodo antra pagalbin? linija. Visos proporcijos lieka tos pa?ios, ta?iau piešti bus šiek tiek sunkiau d?l pakeisto pos?kio kampo.
Antras ?ingsnis
Nupieš? galv? ir kr?tin? pereiname prie rank? ir koj?. V?lgi, šioje pozoje veik?jo alk?n?s yra šiek tiek atsikišusios atgal, ir, d?mesio, apatin? rankos dalis yra išversta, t.y. ji "juda" link j?s?. Kairioji ranka juda nuo j?s?, tod?l viršutin? ir apatin?s jos dalys yra nukreiptos ? pat? veik?j?, o ne ? jus. Nepamirškite, kad viršutin? rankos dalis peties at?vilgiu turi b?ti piešiama smailiu kampu, o ne tiesiai. Beje, šiuo atveju veik?jo kojos ne?ymiai siaur?ja ? apa?i?.


Tre?ias ?ingsnis:
Ne?ymiai nurodykite drabu?i?, plauk? ir kit? detali? (pvz. kardo) buvimo viet?. V?lgi atkreipkite d?mes?, kad jeigu veik?jo keln?s yra pla?ios, tod?l teks prid?ti raukšli? (tik nesugalvokite j? piešti toje vietoje, kur yra keliai - tik APLINK juos). Trankso marškiniai yra aptempti, tod?l nereikalauja daug d?mesio, ir taip pat nereikia jos per stipriai iškišti iš u? dir?o viršuje. Tuo tarpu švarkas yra iš gan?tinai grubios med?iagos, tod?l ne?i?rint ? tai, kad jis yra pakankamai platus, jis neturi karoti laisvai, o turi tolygiai apimti vis? k?n? ir rankas. V?lgi, nepamirštame raukšli?.
Ketvirtas ?ingsnis:
Ištrinkite nereikalingas pagalbines linijas ir detalizuokite veid? bei rankas.

http://i.imgur.com/rbtoofv.jpg
Penktas ?ingsnis:
jeigu norite nuspalvinti savo veik?j?, galite naudotis bet kokia jums prieinama programa. Pamokos autor? rekomenduoja Adobe Photoshop. Ta?iau nepamirškite, kad piešdami tamsios spalvos kelnes mes ne visada matome raukšles, kuria pieš?me eskize, o j? form? suvokti mums pad?s blykst?s.

TRE?IAS VEIK?JAS


Pirmas ?ingsnis
Sekanti m?s? poza bus panaši ? ankstesni?j?, ta?iau š? kart? dešin? koja kei?ia savo pozicij? ir pakinta abiej? rank? pad?tis. V?lgi, pradedame piešim? nuo galvos, biusto ir klub?, ta?iau nepamirštame, kad ? veik?j? mes ?i?rime rakursu "trys ketvirtadaliai". Priedo piešti š? kart? teks dar ir su nedideliu nusilenkimu (kitaip tariant, piešiame kovai pasiruošus? veik?j?). Tur?kite omenyje, kad šiuo atveju kr?tin?s l?sta atrodo tokia plati, kad, regis, apjuosia galv? iš vis? pusi? (taip atrodo d?l to, kad veik?jas yra pasilenk?s). Atminkite, kad kaklo praktiškai nesimato - j? u?dengia palenkta galva bei ?sitemp? raumenys.
Antras ?ingsnis
Piešiame rankas ir kojas. Principas yra toks pats, kaip ir praeitoje pamokoje: jeigu k?no dalis yra nuo j?s? toliau, vadinasi, pakreipkite j? vidur?, jeigu ar?iau j?s? - kreipkite nuo sav?s. Tiesa, dešin? koja b?tinai turi b?ti trumpesn?, nes yra sulenkta. Ties? sakant, šiame etape grei?iau ir patogiau yra vadovautis pa?iu piešiniu, o ne jo aprašymu.


Tre?ias ?ingsnis
Galima prad?ti detal? plauk?, drabu?i?, raumen? ir rank? piešim?. Kadangi veik?jo kojos yra sulenktos, proporcingai padid?s ir raukšli? skai?ius ant kelni?. Atminkite, kad visos raukšl?s eina nuo ?tempimo centro ir niekaip kitaip. Pavyzd?iui, pa?i?r?kite ? kair? koj? - audinys yra ?sitemp?s ant kelio, ir tod?l raukšl?s toje vietoje yra horizontalios.
Ketvirtas ?ingsnis
Detaliai piešiame veid? (kaip tai padaryti, galite pa?i?r?ti specialioje tam skirtoje pamokoje). Ištriname visas nereikalingas pagalbines linijas ir nuvalome m?s? eskiz?.


Penktas ?ingsnis
Spalviname ir š?š?liuojame taip,kaip mums atrodo gra?iau (š?š?liai gali b?ti nupiešti ir kitaip, tai priklauso nuo to, iš kurios pus?s j?s parinksite apšvietimo šaltin?). Štai ir viskas, k? galima pasakyti.

KETVIRTAS VEIK?JAS


Pirmas ?ingsnis:
Ši poza taip pat yra gan?tinai panaši ? ankstesni?j?, ta?iau neapsigaukit, nes š? kart? piešti bus ?ymiai sunkiau. Taigi, piešiame galv?, biust? ir liemen?, ta?iau su nedideliu pasilenkimu ir su pos?kiu ? dešin?. Atkreipiu j?s? d?mes?, kad liemuo dabar atrodo ma?esnis nei kr?tin? ir turi atrodyti tarsi atsuktas ? kit? pus?. Svarbiausia neu?sukite k?no per daug, kad nekilt? ?sp?d?io, jog j?s? veik?jas praktikuojasi rišti j?ros mazg? ant sav?s xD
Antras ?ingsnis:
Toliau piešiame rankas ir kojas, naudodamiesi ovalais ir cilindrais kaip bazin?mis formomis. Dabar atkreipkite d?mes? ? tai, kad dešin? veik?jo koja yra atitraukta atgal, ir d?l to dešiniojo klubo nesimato. Mes matyti turime tik blauzd? ir p?d? - tod?l dešini?j? koj? piešieme kaip visada, ta?iau viršutin? dal? "pridengiame" kita koja. na, kas lie?ia kair? koj? - ?sitikinkite, kad ji yra atsukta ? dešin? pus?, o pirštu galai nuleisti ? apa?i?, tarkim veik?jas b?t? pasiruoš?s b?gti. Svarbu nepadaryti lemtingos klaidos - NEGALIMA leisti, kad veik?jas atrodyt? taip, lyg jis ant kair?s kojos pasiremia - ji kybo ore (aišku, galima piešti ir ant atramos esan?i? koj?, ta?iau tuo atveju išeis visiškai kitokia poza). Sunkum? gali kilti ir su rankomis. Dešin? ranka sulenkta ir nukreipta ? priek? ( ? mus), tod?l dilbis faktiškai u?dengia pet? beveik visiškai. Nupieškite dešin? rank? pakelt? ir esan?i? ka?kur ties kr?tin?s l?sta - v?liau mes ? j? "?d?sime" kard?. Nepamirškite, kad kita ranka yra u?dengta beveik visiškai.


Tre?ias ?ingsnis:
Piešiame plaukus, drabu?ius, kard? ir rankas. Piešti kard? yra geriausia liniuot?s pagalba, kad linijos b?t? tiesios. Na ir v?lgi b?tina s?lyga - abi linijos turi b?ti lygiagre?ios viena kitai. Raumenys ant rankos yra apval?s, beveik neištisi. lengviausias b?das nupiešti vis? raumen? mas? - prad?ti nuo primityvi? form? (t.y. nuo skritulio), kurios kirst? viena kit? - v?liau nepagalbines linijas galima bus tiesiog ištrinti. raumenys ant koj? yra ?sitemp? ir tod?l dar smarkiau ?tempia kelnes, tod?l raukšli? šioje vietoje neturi b?ti per daug. Keln?s smarkiai aptempia liemen?, tod?l nepamirškite apie kelet? vertikali? raukšli? ir viršuje. Plaukus pabandykite nupiešti taip, kad atrodyt?, jog jie yra smarkiai taršomi v?jo ir d?l to kiek nup?sti atgal - tai pagrindinis aspektas, kuris piešiniui prid?s jud?jimo jausm?.
Ketvirtas ?ingsnis:
Ištriname visas nereikalingas linijas, piešiame veid? ir nuvalome eskiz?. Jeigu j?s? piešinys šiame etape atrodo tarsi ištrauktas iš šiukšliad?-?s d?l daugyb? kart? trint? nereikaling? linij? (o taip b?na gan da?nai), visada per lang? galite j? pernešti ? švar? popieriaus lap?.


Penktas ?ingsnis:
Š?š?liuokite ir spalvinkite pagal savo nuo?i?r?. Iš?jo visai neblogas piešinukas :)

PENKTAS VEIK?JAS


Pirmas ?ingsnis
Šioje pamokoje mes bandysime piešti KIbang? leid?iant? veik?j? [vert. pastaba: ?ia ir toliau teksto autorius aiškiai nieko nenusimano apie dragon ball siu?et? ir nusišneka totaliai, tod?l dr?stu prisiimti atsakomyb? tekst? šiek tiek redaguoti ir paversti ? DBZ fanams suprantam? kalba]. Taigi vis? pirma pasteb?kite, kad v?lgi šiuo rakursu piešiant kaklo praktiškai nesimatys išvis - jis yra u?dengtas galvos ir apsuptas iš apa?ios. Liemens raumen? irgi matytis beveik neturi - tokios yra pagrindin?s šio rakurso savyb?s.
Antras ?ingsnis:
Piešiame rankas ir kojas. Abi rankos yra nukreiptos ? virš? (t.y. ? mus), tod?l gan?tinai sunku yra nustatyti tinkam? pakilimo kamp?. Tiesiog atminkite, kad rankas reikia piešti šiek tiek trumpesnes, negu jos yra iš ties? bei delnais ? priek?. Kair? ranka yra labiau ištiesta negu dešin? ir labiau atsukta ? išor?, nes yra ar?iau m?s?. Str?lyt?s šalia eskizo parodo jums, kokia kryptimi (ma?daug) juda abi rankos. Kojos šioje pozoje yra s?lyginai smarkiai atitolusios, tod?l ir piešti jas reikia ?ymiai ma?esnes. Svarbu ?sid?m?ti, kad kartu su nutolimu kojos dar ir pasisuka ? vid?. Mes matome tik viršutin? dešin?s kojos dal?, apatin? yra pasl?pta. Be to, nepamirškite rankas ir kojas piešti kompaktiškai, per daug neatitolinant j? nuo centro.


Tre?ias ?ingsnis:
?domiausia dalis - detalizacija. Piešiame raumenis, rankas ir drabu?ius. Iš pa?i?ros rankas nupiešti yra gan?tinai sunku [ir ne tik iš pa?i?ros - vert. past.]. Delnai yra dideli ir apval?s, tuo tarpu pirštai trumpi ir u?lenkti ? vidur?. Raumenys kaip visada dideli ir atrodo taip, lyg b?t? prip?sti oro balion?liai, tod?l svarbu sukurti ?s?d?, kad jie yra tarsi spaud?iami vieni kit?.
Ketvirtas ?ingsnis:
Ištriname visas pagalbines linijas ir piešiame veid?. Išvalome eskiz? ir dar šiek tiek detalizuojame raumenis bei aprang?.


Penktas ?ingsnis:
Savo nuo?i?ra spalviname paveiksl?l?.

ŠEŠTAS VEIK?JAS


Pirmas ?ingsnis
Pagaliau, paskutin? poza. J? nupiešti yra papras?iausia, tod?l ji ir buvo palikta pabaigai. Piešinyje matyti, kad ? veik?j? mes ?i?rime iš viršaus, tod?l k?nas u?dengia did?iaj? dal? koj?, ir tai labai palengvina piešim?. Kr?tin?s l?sta išsilenkia netoli galvos.
Antras ?ingsnis
Šiame etape pridedame rankas ir vien? koj? - t?, kuri matosi iš šios pozicijos. Viskas, k? mes galime matyti - dešin?s kojos išsikišantis kelis, tod?l nedarykite tos kojos per ilgos. Kair? ranka šiek tiek atitraukta atgal nuo m?s?, tod?l pieškite j? nukreipa ? vid?. Kair?s rankos kumštis turi b?ti ma?daug tokio pat dyd?io, kaip ir veik?jo galva - perspektyvos d?sniai.


Tre?ias ?ingsnis:
Detalizuojame piešin?: pridedame plaukus, drabu?ius, raumenis.
Ketvirtas ?ingsnis:
Piešiame veid? ir ištriname nebereikalingas pagalbines linijas. Išvalome eskiz?. Beveik viskas.


Penktas ?ingsnis:
Spalviname ir š?š?liuojame piešin?. Pasistenkite padaryti taip, kad šviesos šaltnis b?t? labai ryškus - tokiu atveju kontrastas tarp š?š?li? ir blyksni? bus ryškesnis.

Vertimas ? lietuvi? kalb?: D_B
Redagavimas: Kakarotossj

Komentarai

#1
avataras
surelis
?emietis
· 2011-07-21 12:00:35
cha jo tau reikia kiekvienos pamokos kuria gali gauti:Dnes tau dar tik mokintis ir mokintis:D

#2
avataras
xdragasx
Pradedantysis
· 2011-07-22 10:48:55
Na ir sunku nupie?ti ir da atmintinai i?mokt tai i?viso.:no:

#3
avataras
Neja
?emietis
· 2011-07-22 18:49:53
tikrai pravers,:)

#4
avataras
dynamic
DBZ fanas
· 2011-07-24 19:38:46
gera pamoka ji pravers man

#5
avataras
esf
?emietis
· 2011-07-25 15:55:31
Lb gera pamoka +555

#6
avataras
AnoDS
Kaiokenas
· 2011-07-29 15:09:26
Labai gera pamoka, toki? tik kuo daugiau ! Rasiu kur panaudoti. ;)

#7
avataras
nierkaa
DBZ fanas
· 2011-08-04 07:08:19
cia tai geras:nice:

#8
avataras
Tadas852
?emietis
· 2011-08-07 13:12:15
sestas veikejas geriausias bet man sunkausia ji nupiest buvo bet ir tai neisejo biski kreivas ;D

#9
avataras
MacTavish
Pradedantysis
· 2011-09-09 20:41:16
Man patikti. ! gera pamokele.

#10
avataras
Yorumi
Sajanas
· 2011-10-04 16:31:41
:vegeta:\roshi:\vssj:\cell:\cell:\ piccolo :labai gera pamoka :goku:

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.69/5 (93.85%) (39 balsu)
Forumo temų debesis
CS dbveikla big winter cup, Perfect World International, BlooD SaiyaN prie? ?, Mano nupiestas ,,POKEMONU" darbas, Kokia tavo kraujo grup, dbz svetain, mano pivoto stickai, Ma vs LNX (pie?ini? kova), I?likimas 3!!!!!!, Vasaros muzikos festivaliai Lietuvoje 2012, Team Fortress 2, Mano pie?iniai per Paint tool sai, android slaptazodis, Jusu horoskopai, CCI_RC2
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

ghetsis  
04.01.21 12:02
Odisėjo metai.

Zetturn  
25.12.20 01:22
Tau irgi.

Wissen  
23.12.20 22:38
SU ŠVENTĖM! IR LAIMINGU 2021 METU Sveikina DB7 Sąjunga :)

Zetturn  
29.11.20 14:58
Visai nieko miuzika. Man tai tokia patink https://www.youtu.
..c5vxw3eijY

ghetsis  
26.11.20 13:53
https://youtu.be/D
-LiPr7DTFM

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas