Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Simboliai - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Eivinas · 2022-02-23 11:32:54
Ko tu cia kurva kudakuoji? :) >>Toliau...
1474027 · 2022-01-04 11:28:57
Mirtis jau arti >>Toliau...
124 · 2021-12-31 20:55:11
sw >>Toliau...
20 · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
1472568 · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

SimboliaiYam?io kanji - Yam?io kanji, ra?omas - , tariamas "raku" ir rei?kiantis "laim?". Ankstyvajame Dragonball Yam?is ?? hieroglif? ne?iojo ant kr?tin?s iki to laiko, kol neprad?jo treniruotis pas D?in? V??l?. Beje, ?is kanji da?niau yra naudojamas kin?, ne japon? kalboje.Monstro Morkos kanji - ?? kanji Dragon Ball eigoje d?vi taip vadinamas Monstras Morka. Ra?yba - , tarimas - "to" , reik?m? - "triu?is". ?is ?enklas Morkos d?vimas ant kr?tin?s. ?? kanji naudojo: Monstras Morka bei jo pakalikai.Imperatoriaus Pilafo kanji - Hieroglifas, kur? Pilafas ne?iojo ant kr?tin?s, ir pats kanji buvo ai?kiai didesnis u? savininko galv?. Ra?omas - 炒饭 , tariamas - "chaofan" (t.y. "kepti ry?iai). Beje, 炒饭 yra grei?iau kini?kas, ne japoni?kas ra?tas.D?ino V??lio kanji - D?ino V??lio kanji, ?ymimas , tariamas kame, ir tai yra kanji (japoni?kas hieroglifas, rei?kiantis tam tikr? ?od?), kur? ne?iojo visi D?ino V??lio mokiniai. ?is simbolis yra ne?iojamas vir? D?ino V??lio aprangos. Simbolis prisi?tas kair?je i? priekio, o jam tapatus - ant nugaros, ta?iau daug didesnis. ?? kanji naudojo: Gokas (po D?ino V??lio treniruot?s), Krillinas (po D?ino V??lio treniruot?s), Yamchis (po D?ino V??lio treniruot?s).Tao Pai Pai kanji - Kanji, kur? mat?me ant Tau Pai Pajaus kr?tin?s vir? jo apsiausto. Ra?omas - , tariamas - "satsu" ir rei?kiantis "?udyti". Kaip pried? prie ?io kanji Tau Pai Pajus ant nugaros turi u?ra?? "kill you", para?yt? angli?kai.Meistro Gerv?s kanji - D?ino V??lio konkurento D?ino/Meistro Gerv?s ?enklas. Ra?omas - , tariamas "tsuru". I?vertus ? lietuvi? kalb? rei?kia "gerv?". ?? kanji ne?iojo pats D?inas/Meistras Gerv? bei jo mokiniai. ?? kanji naudojo: D?inas Gerv?, Tienshinhanas, ?iautsas.?iautso kanji - ?? kanji ne?iojo tik ?iautsas iki Dragon Ball Z prad?ios. Ra?omas , tariamas "jiao", rei?kia "virtinukas, kukulis".Meistro Mutaito kanji - Meistro Mutaito kanji, ?ymimas tariamas "bu" ir rei?kiantis "kovos men?" ar "kovos mokytojas". ?? kanji d?v?jo tik tie kurie mok?si pas Meistr? Mutaito. ?? kanji ne?iojo: Meistras Mutaito, Meistras Ro?is (kai buvo jaunas), Meistras Gerv? (irgi kai buvo jaunas).Demono Karaliaus Pikolo kanji - Kanji, kur? pirm? kart? pamat?me dar Dragonball mangoje. Ra?omas , tariamas "ma" ir rei?kiantis "magija" arba "demoni?kas". Pikolo t?vas ?? ?enkl? ne?iojo ant kr?tin?s iki pat mirties. ?? kanji naudojo: Demon? Karalius Pikolas, Pikolas (vaikas b?damas), Gohanas (kol j? ma?? treniravo Pikolas).Dievo Kami kanji - Tai - ?em?s Dievo simbolis , tariamas "kami" ir rei?kiantis "Dievas". Tok? ?enkl? kamis ne?iojo ant savo drabu?io. Taip pat ?is simbolis buvo ne?iojamas ir Dend?io, ta?iau tik 6 Dragonball Z filme. Ta?iau Toriyamos pie?toje mangoje ?io ?enklo Dendis neturi. ?? kanji naudojo: Kamis (prie? susitapatinant su Pikolu), Dendis (Tik filme "The Return of Cooler"), Goko l?l?.Gliumajaus kanji - Gliumajaus, ?i??s t?vo, simbolis , tariamas "gy?" ir rei?kiantis "jautis" arba "karv?". Dragon Ball pabaigoje Gliumajus ne?iojo kepur?, ant kurios ir buvo nupie?tas ?is simbolis. Toliau su ?ita kepuraite ?i??s t?vas nesiskyr? vis? DBZ ir DBGT istorij?.Goko ?eimos kanji - Goko ?eimos kanji , tariamas "son" (t.y. palikuonis, ?p?dinis), ir atitinka Goko ?eimos pavard?. Tok? simbol? mat?me ant Gohano kr?tin?s Dragonball Z prad?ioje, kai jam buvo ketveri.Karaliaus Kajo kanji - Kajaus kanji ne?ioja visi Kajaus mokiniai 界王 . Tariama - "kaio" ir rei?kia "pasaulio karalius". ?? simbol? Kajus ne?ioja ant savo kr?tin?s su kartu su juoda uniforma. Kai Gokas naudojo ?? kanji, jis buvo prisi?tas tik ant jo nugaros - i? priekio buvo paliktas D?ino V??lio mokinio ?enklas. ?? kanji naudojo: Karalius Kajus, Gokas (po Karaliaus Kajaus treniruot?s), visi kiti trys Kajai, Yam?is (Android sagoje).Goko kanji - Songoko kanji, ra?omas , tariamas "go" ir rei?kiantis "i?mintis" arba "nu?vietimas". ?? simbol? Gokas prad?jo ne?ioti abejose pus?se, tai yra ant krutin?s tiek ant nugaros, baig?s intensyvaus gravitacijos treniruot?s jo erdv?laivio viduje keliaudamas ? Nameko planet?. Gokas ir toliau ne?ioja ?? simbol? prie? atvykstant Androidams/Kyborgams, po kurio jis nustoj? ne?ioti apskritai visus simbolius/kanji. Taip pat jis d?vi ?? simbol? Dragon Ball Z filmuose, tokiuose kaip: Dragon Ball Z: The Three of Might (Lietuvi?kai: Galyb?s medis), Lord Slug (Lietuvi?kai: Lordas Slugas), Cooler's Revenge (Lietuvi?kai: K?lerio ker?tas) bei Battle of Gods (Lietuvi?kai: Diev? m??is). ?is simbolis taip pat puikuojasi ant Goko namo. ?? kanji naudojo: Gokas (M??io metu Nameko planetoje), Gohanas (Shadow Dragon saga metu per DBGT).Karali?kas Sajan? kanji - ?is simbolis parodo Sajano priklausym? Karali?kajai ?eimai. J? mat?me ne prisi?t?, kaip dauguma kanji nadojam? ?em?je, bet nutapyt? tiesiai ant ?arv?. ?? simbol? mat?me speciale Bardock: The Father of Goku bei ?vairiuose Ved?ito prisiminimuose. ?? simbol? naudojo: Karalius Ved?itas, Princas Ved?itas vaikyst?je (mat?me kai buvo vaikas filme Dragon Ball Z: The Father of Goku bei kituose prisiminimuose.)Gohano kanji - Kanji, kur? dev?jo Mirai Gohanas . Tariama "han", ?is kanji rei?kia "miltus" arba "virtus ry?ius". Dragon Ball Z speciale The History of Trunks tur?jome galimyb? pamatyti ?? kanji ant Gohano nugaros.Grand Kajaus kanji - Did?iojo Kajaus kanji, ?ymimas , tariamas "dai" ir rei?kiantis "didysis". ?? kanji ne?iojo Grand Kajus aname pasaulyje ant savo uniformos ir kepur?s.Neko Majin Z kanji - Neko Majin treniruotas pa?io Goko, jo simbolis ra?omas , kaip tik jam ant kr?tin?s. Tariamas "ne".Whis'o (Viso) simbolis - ?? simbol? mat?me naujausiame filme Dragon Ball Z: Resurrection F. ?ia joks ne kanji, o tiesiog Whis'o (naikinimo Dievo Bilso, pad?j?jo) para?as, kur? u?d?jo Ved?itui bei Gokui, pas j? besitreniruojant. ?? simbol? ne?iojo: Gokas bei Ved?itas.Gumuro simbolis - Matomas ant Gurumo tarn? drabu?i?, pana?us ? ma?? ?ik?nosparniuk?. ?? simbol? naudojo: Ravenas, Majoras Domas.Raudonojo Kaspino Armijos simbolis - Raudonojo Kaspino armijos ?enklas, kur? d?v?jo visi Red Ribbon'o nariai. Daugumoje atveju ?is simbolis matomas kaip nedidelis lopas ant drabu?i?. Taip pat ?? ?enkl? ne?iojo visi Dr. Giro androidai. ?? kanji naudojo: Raudonasis generolas, Juodasis kapitonas, ?ydrasis generolas, Daugyb? kari? ir darbuotoj?, C-17 (Android saga), C-18 (Android saga), C-16, Daktaras Giras, C-19, C-13,C-14, C-15, Pragaro kovotojas, Super C-17 (DBGT)Garliko jaun?lio simbolis - ?is simbolis, vaizduojantis gelton? pil?, galb?t sieja Garlik? jaunesn?j? su savo t?vu, siekian?iu tapti ?em?s serg?toju. ?? simbol? Garlikas jaunesnysis ne?iojo ant kr?tin?s.Gynio paj?g? komandos simbolis - Speciali?j? Ginio paj?g? simbolis, kur? ne?iojo visi penki nariai. Simbolis visuomet yra nupie?tas ant ?arv?. ?? simbol? naudojo: Kapitonas Ginis, Guldas, Barteris, D?isas, Rikumas.K?lerio ?arvuotosios divizijos simbolis - Simbol? ne?iojo visi Coolerio pakalikai bei tarnai, netgi Salzas, Neizas ir Doore. Simbolis ne?iojamas skirtingose vietose. ?? simbol? ne?iojo: Salzas, Neizas, Doore.Kapsuli? korporacijos simbolis - I?pie?tas ant kiekvieno produkto, kur? pagamino ar bent jau patais? Kapsuli? Korporacija. ?enklas, ?inomas visame DBZ pasaulyje. ?? simbol? naudojo: Bulma, Tranksas, Mirai Tranksas, Mirai Bulma, C-16 (po to, kai buvo sulopytas Kapsuli? Korporacijoje).Majin simbolis - J? turi visi, pakl?stantys Babid?iui. Skirtingai nuo kit?, ?is simbolis kartais atsiranda ir ant plikos odos, kaip, pavyzd?iui, Ved?ito atveju. ?? simbol? naudojo: Spopobichas, Yamas, Dabura, Puipas, Jakonas, Ved?itas (Babid?io kontroliuojamas), Majin Buu, Bibidis.Oran?in?s ?vaig?d?s auk?tosios mokyklos simbolis - ?is simbolis d?v?tas Gohano ir Videl?s ?enklelio formoje. Ji taip pat pasirodydavo ant Sharpnerio kepurait?s ir kit? student?. ?? simbol? ne?iojo: Gohanas, Videl?, Sharpneris, ir kiti Orand?in?s ?vaig?d?s auk?tosios mokyklos studentai.Laiko lau?ytoj? - ?IS SIMBOLIS/LOGO NIEKADA NEBUVO RODOMAS DRAGON BALL SERIJOSE. ?IS SIMBOLIS KIL?S I? DRAGON BALL ?AIDIM?. ?is logo yra laiko lau?ytoj? simbolis. ?? simbol? ne?iojo: Towa, Mira, Churai, Shun Shun, Haru Haru, Evil Bardock, Time Breakers.Vertimas: Death_Ball
Redagavo: Vegetto, Century

Komentarai

#1
Nėra avatara
70
· 2009-11-07 06:19:26
betai vedzitas bus majin bet kovos pries buu

#2
Nėra avatara
70
· 2009-11-14 09:50:18
geriauses tai dzino vezlio

#3
Nėra avatara
70
· 2009-11-14 09:50:52
o veliau majin

#4
Nėra avatara
51
· 2009-11-14 20:05:17
O KUR VELNIO ZENKLAS

#5
Nėra avatara
21
· 2009-11-14 20:16:06
adidas3310 >>> negalima buvo visko sutalpinti ? vien? komentar??
To Gokas ssj >>> artimiausiu metu tikiuosi i?taisyti vis? ?it? ?lam?t?, kuris ?ia para?ytas, ? normal? straipsn?. Nenoriu nieko ?ad?ti, bet bent jau tikiuosi redaguoti ?i? savait

#6
Nėra avatara
72
· 2009-11-15 09:27:13
B?t? geriau visk? i? eil?s sud?ti pagal serijas bet visvien gerai.

#7
Nėra avatara
106
· 2009-12-05 21:21:53
Kazkoks nevykes straipsnis issamiau nebuvo imanoma ? ://

#8
Nėra avatara
134
· 2009-12-09 11:39:59
Man patiko good job :) taip ir toliau :D

#9
Nėra avatara
1
· 2009-12-12 10:38:57
Daug informacijos pravers ;)

#10
Nėra avatara
68
· 2009-12-15 18:55:35
nice
B)

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.58/5 (91.61%) (31 balsu)
Forumo temų debesis
Characters Elimination, Shake(x8), Android-Apps, problema d?l drakono rutuli? :(?, dragon ball gt pabaiga, Vis? laik? troliai, [Spoileris] Ka manote apie Zena?, Del db online update, San-Gokas.ucoz.net, Dragon Ball Avatar Pack'as, pasakykit kasnors kaip reikia pasiverst, J?s? m?gstamiausios Dragon Ball citatos ?, Kiek laiko praleidziate ant anime?, [Konkursas] Viktorina., Komentuokit
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

1473537
06.04.22 05:11
Bet virš tavo nuotraukos tai rašo tik 20 ;/

20
05.04.22 22:14
Nigeri, tau jau virš 30, nebėra net ir čia tų ikimokyklinio amžiaus jaunimo, gal jau tbh laikas nustot ir palikti tai :/

20
05.04.22 22:12
Sveiki, kas naujesnio?

1472456
24.01.22 09:24
Kas nepatinka

1473537
06.01.22 19:22
ooh.. nereikėjo man nieko rašyti :D

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas