Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Sajan? lygiai - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

hercule · 2021-04-16 09:37:40
Tai kodėl tada nedėvi kelnių? :D >>Toliau...
Helsis · 2021-02-11 19:41:53
Sitas pomidorus labai megsta. >>Toliau...
hercule · 2020-12-17 13:20:24
Gyvenimas kaip uraganas čia Ukrainoje :) >>Toliau...
Wissen · 2020-10-16 17:18:21
Kas cia per cingiusXD >>Toliau...
Mldc · 2020-10-15 20:44:00
Vo Cingius, sveikas. Kaip sekasi? A paėst gauni gerai? >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

Sajan? lygiai

PAPRASTAS SUPER SAJANAS (SS/SSJ/SS1)

Legenda

Pasak sajan? legendos, atsiradusi? neatmenamais laikais, sajan? ras?je kart? per t?kstant? met? gimsta legendinis karys, sugebantis per?engti ?prastas sajan? galios lygmenis ir tapti Super Sajanu. ?ia legenda tik?jo toli gra?u ne visi - pavyzd?iui, Fryzas vis? gyvenim? laik? Super Sajanus i?mone, kol savo kailiu nepatyr? jo galios. Kiti, pavyzd?iui, Ved?itas, ?ventai tik?jo legendinio kario egzistavimo ir d?jo daug vil?i? netgi ir ? save. Pasak Ved?ito, Super Sajanas buvo atsirad?s prie? t?kstant? met?, ir anime serijose pirmasis SSJ vaizduojamas kaip tamsi Oozaru fig?ra gelsvu kailiu. Ta?iau mangoje pirmasis SSJ n?ra iliustruojamas.

Taip pat yra ?inoma, kad princas Ved?itas tur?jo neblog? ?ans? tapti legendiniu sajan? kariu - jam gimus, kompiuteris j? priskyr? prie elitin?s klas?s, ir viename i? Ved?ito prisiminim? matome, kad karalius Ved?itus sako savo s?nui, kad galb?t u?aug?s jis taps Super Sajanu.
Na, bet pa?ioje Dragonball trilogijoje Super Sajan? mes pamat?me, ir netgi dviej? r??i? - tikr?j? Super Sajan? (t.y. Brolly) bei saujeli? dirbtini? (t.y. Gokas, Ved?itas ir kiti - manoma, kad ?i? lygi? gali pasiekti bet koks sajanas, pri?jus tam tikr? galios rib? - nors ir keista, kad iki tol per kelis ?imtus met? neatsirado nei vieno SSJ, o po Ved?itos planetos sprogimo staiga jais tapo pus? likusi? gyv? sajan?. Beje, b?tent ?is pirmo lygio sajanas yra vadinamas tikruoju super sajanu. Visi kiti lygiai - tik nereik?mingi patobulinimai.

Transformavimasis
?inoma, pagrindinis SSJ po?ymis yra ?YMIAI padid?jusi galia. Vien? kart? per?eng?s Super Sajano rib?, v?liau kas kart? transformuotis yra vis lengviau. Sajanas pirm? kart? gali transformuotis ? SSJ tik tuo atveju, jeigu:
Jo ?irdis yra tyra - nesvarbu, kupina g?rio ar blogio;
Sajanas turi b?ti emocionaliai susijaudin?s, pavyzd?iui, supyk?s;
Reikia b?ti pasiekus tam tikr? galios rib?, nuo kurios galima transformuotis.

Super Sajano lyg? pasiek?:
Gokas (?siut?s del to, kad Fryzas nu?ud? Krillin?)
Ved?itas (tur?damas bais? tro?kim? juo tapti bei pralenkti Gok?)
Tranksas (besitreniruodamas su Ved?itu)
Gotenas (besitreniruodamas su mama)
Mirai Tranksas (d?l Gohano mirties)
Gohanas (i?moko virsti SSJ b?damas Laiko ir Sielos kambaryje su t?vu)
Broly (nes buvo Legendinis Super Sajanas)
Gokas jr., Ved?itas jr. (ne?inomos aplinkyb?s)
Gotenksas
Vegitas
God?itas
Onio (Neko Majin Z)


I?vaizda
Super Sajano i?vaizda skiriasi nuo paprasto sajano: plaukai pakyla ? vir?? ir tampa auksiniai, pirmomis sekund?mis (o norint - ir toliau) sajan? supa auksin? aura, akys ?gauna ?aliai m?lyn? spalv?, labiau i?ry?k?ja raumenys bei ?iek tiek padid?ja j? mas?, antakiai taip pat ?gauna auksin? spalv?.

?dom?s faktai apie SSJ:
Speciale "Plan to Destroy All Saiya-jins" yra paminima, kad pats pirmasis Super Sajanas sunaikino tikr?j? sajan? planet?;
Visi vyri?kos lyties Goko ir Ved?ito palikuoniai yra virt? Super Sajanais;
Vienintelio Ved?ito plaukai virtus SSJ nepakinta, o taip ir lieka tokios pa?ios formos;
Pasijuokimui: ?domu, ar virtus SSJ pakilt? Rad?ito plaukai? xD
Pirmasis SSJ lyg? pasiek? ne?inomas super sajanas prie? t?kstant? met?, antrasis buvo Gokas ARBA Broly, paskutiniai - Goko ir Ved?ito proan?kiai;
I? Super Sajano galima pasiekti a?tuonias kitokias formas bei Golden Oozaru
Super Sajanui pasi?i?r?jus ? m?nul?, jis transformuot?si ne ? Oozaru, o ? Golden Oozaru (fakti?kai ta pati be?d?ion?, nors ir auksin?).

SAJAN? LYGIAI

Netikras (pusiau) Super Sajanas (False Super Sayian - FSSJ)
netikras sajans
Tai yra Sajano transformacija, kuri? Gokas pasiek? kovoje prie? valdov? Slug? filme "Dragon Ball Z: Lord Slug". Filme forma buvo pavadinta tikr?ja Super Sajano forma, bet v?liau pervadinta ? "False" (netikr?j?), po tikrojo Super Sajano pasirodymo Dragon Ball Z, Fryzo sagoje. ?i? form? pasiekus, ?iek tiek i?sipu?ia raumenys, plaukai pasikelia, k?n? apsupa geltona forma, ant plauk? atsiranda raudonas ?e??lis (plauk? spalva nepasikei?ia). Forma pana?i ? Kaioken, bet visgi skirtumas yra. Gokas pilnos formos nepasiek? tod?l, jog tikriausiai prie?astis nebuvo tokia skausminga, kaip Krilino mirtis Fryzo sagoje. Forma yra nepastovi, ir neatrodo, jog Gokas ?iame Super Sajano lygyje b?t? savimi, vien d?l savo balt? aki?.

Pirmojo lygio Super Sajanas (arba tiesiog super sajanas)(SSJ)

Pirmoji transformacija ? Super Sajan? ?vyksta tada, kai karys pasiekia savo gali? limit? (arba tiesiog tam tikr? kiek? gali?) turi b?ti emocialiai susijaudin?s bei ?nir??s (pavyzd?iui, Gokas buvo ?nir??s d?l draugo mirties). Kaip ir min?jome, padid?ja galia, i?auga greitis. Plaukai tampa auksin?s spalvos (arba tiesiog geltonos), akys tampa ?alios (smaragdin?s spalvos). Ta?iau SSJ virt?s sajanas tampa agresyvesnis. Pirm?j? kart? ?i? transformacij? mat?me Dragon Ball Z dalyje, kai Son Gokas kov?si su Fryzu.

Ultra Super Sajanas (USSJ)

?i? form? pasiekia tik tas sajanas, kuris sunkiai treniruojasi ir per?engia paprastojo Super Sajano galias. Raumen? mas? (arba tiesiog raumenys) padid?ja, ta?iau karys vistiek juda labai dideliu grei?iu. ?? lyg? pasiek? beveik visi sajanai. Ta?iau vienas i? ?simintiniausi? - Ved?ito transformacija, po kurios jis vadino save ?,Super Ved?itu??.

Ultra Super Sajanas 2 (USSJ2)

?i forma yra lygiai tokia pati, kaip ir prie? tai apra?yta, ta?iau ?ia dar labiau i?auga raumenys, galia, bet greitis suma??ja. Plaukai pasmail?ja, o transformacijos metu kariui dingsta vyzd?iai. ?simintiniausias ?vykis: kai ateities Tranksas kov?si prie? Cell??.

Pilnos galios Super Sajanas

?io kaip ir vadinamo lygio niekas nei?skiria, ta?iau tai vis tiek svarbu. Gokas su Gohanu nor?jo i?tobulinti savo SSJ lyg?, tad vaik??iojo kelet? dien? neatvirt? ? paprast? b?sen? (t.y. vis? laik? buvo SSJ formos). Tai pad?jo ?tvirtinti SSJ galias.

Antrojo lygio Super Sajanas (SSJ2)

?i stadija labai pana?i ? SSJ, ta?iau raumenys dar labiau nebe i?siple?ia. Plaukai i?ret?ja, ir pagal tai galime atskirti, ar ?is veik?jas yra virt?s SSJ ar SSJ2. ?i? form? pats pirmas pasiek? Gohanas kovos su Cell?u metu. Mat?me, jog i?augo greitis bei galia.

?? lyg? pasiek?: Gokas, Gohanas, Ved?itas.

Tre?iojo lygio Super Sajanas (SSJ3)

?i forma yra viena i? galingiausi?, kurios pasirod? Dragonball serijose ir mangoje, be to, i?vaizda labai skiriasi nuo ankstesni?j? form?. Plaukai pailg?ja, antakiai "u?gri?na" ant ?aki?. Kaip ir visose formose, i?auga greitis bei galia, taigi nesisteb?kite, jeigu kurioje formoje visgi neb?t? pakitim? ar ko nors pana?aus. ?i? form? pasiek? Son Gokas ir Gotranksas.

Ketvirtojo lygio Super Sajanas (SSJ4)

Tai daugumos Dragonball fan? mylimiausia forma, bet daugeliui tai nepatinka. ?i? form? pamat?me Dragonball GT dalyje, kai Gokas, virt?s did?iule be?d?ione, sugeb?jo atvirsti ? ?mog?, ties? sakant keistai atrodant? ?mog?. Plaukai atgauna savo normali? spalv? (na, Goko juodi, o Ved?ito rudi) bet yra ilgi, ta?iau ne ilgesni, nei SSJ3. Karys turi raudon? kail? vir?utin?je k?no dalyje bei uodeg?. Aplink akis atsiranda raudonos ?ym?s, o pa?ios akys ?gaun? gelton? atspalv?. ?? lyg?? pirm? kart? pamat?me kovos su Bebi Ved?itu metu.

Super Sajan? Dievas (SSJG)

Super Sajan? Dievas (angl. Super Saiyan God) yra Sajano transformacija, kuri pranoksta tre?io lygio Super Sajano gali?. J? pasiekti galima pasinaudojus papildomais penkiais sajanais. ?i transformacija pasirodo filme ?Dragon Ball Z: Battle of Gods? ir keliuose video ?aidimuose. Super Sajan? Dievo formoje k?nas pakinta nedaug. Oda tampa tamsesn?, plaukai kiek pakyla ir ?gauna rausvai violetin? spalv? bei paraudonuoja aki? vyzd?iai. Bendras k?nas tampa plonesnis, ma?iau raumeningas ir ?iek tiek auk?tesnis. Aura primena ugnies liepsn?.
?ioje transformacijoje Sajano galia yra pakankamai didel?, kad prilygt? naikinimo Dievui Billsui, kuris visi?kai nesunkiai nugal?jo tre?iojo lygio Super Sajano formoje buvus? Gok?, Ultimate formoje buvus? Gohan?, Majin Buu, Super Sajan? Gotranks? ir antrojo lygio Super Sajan? Ved?it?. Super Sajan? Dievas gali pajusti kit? Diev? KI energijas.
?i forma taip pat turi minus?: ji eikvoja labai daug energijos resurs?, taigi atsiranda ir tam tikras laiko limitas. Jis neleid?ia i?laikyti vis? gali? ilgam.

Super Sajan? Dievas Super Sajanas (SSJGSSJ)

blue sajanaai

Super Sajan? Dievas Super Sajanas (SSJGSSJ). ?i forma pasiekiama tik tada, kai b?ni ?vald?s Super Sajan? Dievo lyg?. Pasiek?s Super Sajan? Dievo lyg? reikia atvirsti atgal sugeriant dievi?k?j? KI (energij?) nevirstant SSJ. Skirtumas tarp Super Sajano lygio ir Sajano Po Dievo yra tai, jog nat?rali Sajano aura pasikei?ia ? balt? spalv?. ?i forma fizi?kai identi?ka pirmajai Super Sajano formai. SSJGSSJ aura kunkuliuojanti, tarsi m?lyna ugnis, kuri suteikia plaukams m?lyn? spalv?. ?i Sajan? forma yra kol kas stipriausia. Pirmieji du pasiek? ?? lyg? Gokas ir Ved?itas. ?i forma Gokui leido atsilaikyti prie? Fryz?, jo stipriausioje formoje, Auksin?je formoje. ?is lygis siekia auk??iau Bilso (Beerus) 70% j?gos. Visas (Whis) pasak?, jeigu ?ioje formoje b?dami Gokas su Ved?itu mest? i???k? Bilsui, tai tikriausiai jie laim?t?. ?

D?M?SIO!
Internete vis daugiau pasirodo paveiksliuk? su SSJ5, SSJ6 ar net su SSJ100 lygi? atrodan?iais veik?jais. Jeigu n? vieno apra?ymo ?ia nepamat?te, vadinasi tai tik fan? vaizduot?s vaisiai. Tokiais dalykais netik?kite ir supraskit, tai tik fan? kurti, ne oficialaus Dragonball k?r?jo Akiros Toriyamos pie?iniai.


Straipsnio autor?: Kakarotossj
Papildymas: welnesas

Redagavimas: D_B, Century

Informacijos ?altinis: http://www.dbzwarriors.com/saiyanforms.shtml

Komentarai

#1
avataras
kefyrasLT
Pradedantysis
· 2010-02-23 20:38:38
Puikiai viskas aprasyta, laukiam visu SSJ lygiu ;)

#2
avataras
D_B
Super Administratorius
· 2010-02-23 20:39:50
Bus visi (bent jau taip tikiuosi), ?ia kol kas, taip skant, ekspromtinis variantas, o kai gra?iai visk? sud?liosiu, para?ysiu ir ? naujienas :D

#3
avataras
kalidas
?emietis
· 2010-03-01 15:07:56
saunu death_ball viska graziai padaret.kada bus nauju?

#4
avataras
D_B
Super Administratorius
· 2010-03-01 15:39:40
Uoj ne?inau, kai laiko atsiras, daug mokslai suryja :/

#5
avataras
puminis
DBZ fanas
· 2010-03-14 19:50:52
kada bus daugiau aprasmu

#6
avataras
D_B
Super Administratorius
· 2010-03-15 12:45:04
?r. auk?tesn? post

#7
avataras
varemixx
DBZ fanas
· 2010-04-03 02:35:29
geras aprasymas

#8
avataras
unsmack
DBZ fanas
· 2010-04-08 19:21:25
o kur kiti lygiai ?

#9
avataras
Vedzitas_
Pradedantysis
· 2010-04-13 15:04:39
liux

#10
avataras
Sailent
?emietis
· 2010-04-15 12:30:56
nice idomu pasiskaityt apie ta ssj ir LSSJ
ko jus labiau noretumet tapti ssj ar LSSJ ?XD

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.76/5 (95.22%) (46 balsu)
Forumo temų debesis
Opening'as, Po Dragon Ball Super, fules video, [Serijos] Dragon Ball Absalon, pivot(tesinio tesinys), Medaliai, Vienintelis tokio tipo puslapis, Imeskit, Svarbus pasiulimas, Lineage 2, Flying Quest, Sukurk banga!, Pagalba d?l ESF serverio Bot'?, Kurioje sagoje labiausiai patiko Ved?is?, photoshop
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

ghetsis  
04.01.21 12:02
Odisėjo metai.

Zetturn  
25.12.20 01:22
Tau irgi.

Wissen  
23.12.20 22:38
SU ŠVENTĖM! IR LAIMINGU 2021 METU Sveikina DB7 Sąjunga :)

Zetturn  
29.11.20 14:58
Visai nieko miuzika. Man tai tokia patink https://www.youtu.
..c5vxw3eijY

ghetsis  
26.11.20 13:53
https://youtu.be/D
-LiPr7DTFM

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas