Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
Diskusijų forumas: Dragonball Super ?sp?d?iai - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt

Peržiūrėti temą

 Spausdinti temą
Dragonball Super ?sp?d?iai
welnesas
parašyta 2016-06-21 13:52:36
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 481
Įstojo: 09.05.10

Taip, DBS neblogas anime, bet niekada neprilygs DBZ, jei jis ir toliau toks bus. Per Dragon Ball Z situacija visuomet b?davo ?tempta


jokios ?ia ?tampos n?ra, kai ?inai, kad vistiek veik?jai bus prikelti su drakono rutuliais, ir ?inai, jog galiausiai blogis pralaim?s. pa?iekit "game of thrones", va ten tai ?tampa.
?Velnio nenu?ausi, ?e??lio nesugausi.?
 
www.youtube.com/watch?v=xcGndttTxuk
Kurayami
parašyta 2016-06-21 14:26:29
Vartotojo avataras

Kaiokenas


Pranešimai: 629
Įstojo: 14.08.13

welnesas para??:
pa?iekit "game of thrones", va ten tai ?tampa.


Si?lai gyv? serial?, kuris n?ra paremtas anime. ?ia visi?kai skirtingi dalykai. ?iuo atveju si?lymas b?t? tik Naruto si?lyti, nes ten niekas nieko neprikelin?ja. Ir ne?inai kuo viskas baigsi. Jei tik mangos neskaitai. Pavyzd?iui kai kas yra mir?s karo metu. Ir tas veik?jas man yra labai m?gstamas. Jis yra kaip viso to Naruto kompanijos. Ir k?? Nors Gaara prik?l?, bet jei ten ka?k? prikelia, tai u? gyvyb?. Senol? Chiyo u? gaaros prik?lima paaukojo savo gyvyb?, Nagato u? Konohos ?inobius. N?ra toki? dalyk?, kad taip prikels ir nieko tau nekainuos. Net puikiausi ?inobiai mir? Asuma, Jiraiya. O tokie parazitiniai kaip Orochimaru gyvuoja ir toliau, net gr??ta ? gyvenim
Redagavo Kurayami 2016-06-21 14:27:48
s32.postimg.org/9boflziyd/Vegito_just_now_i_felt_that_a_little.png
Vegito Background Music
 
Mldc
parašyta 2016-06-21 21:28:00
Vartotojo avataras

Super Administratorius


Pranešimai: 470
Įstojo: 03.11.10

Kurayami para??:
B?k ?sikand?s tos Super, a? baigiau. Matosi, kad toliau tai beprasmi?ka su Tavimi. A? b?siu ties savo nuomon?, tu jei nori lik su savo nuomon?. Vis tiek niekas nepripa?ins ka?kieno tiesa.

Na padiskutuoti galime gi, net jei ir nuomon?s skiriasi, gi neb?tinai tikslas ?tikinti vienam kit?, o tiesiog padiskutuot. Nepripa?ins, nes pavyzd?iais nerodai.
D_B para??:
Mldc, tada a? i?vis nepagaunu tavo logikos, susijusios su canon, kas pagl tave canon, o kas yra nulio verta?Matau ?ia dvigubus standartus ? ten, kur tau pa?iam non-canon patinka, tu j? u?skaitai!!! xD

Nu canon istorija yra dragon ball, dragon ball z, dragon ball super, nes main autorius Toriyama. Ta?iau dragon ball z filmai yra ne canon, bet jie kurti DBZ serij? k?rimo metu, ir kai kuriems Toriyama nupie?? persona?us, ai?ku nera?? istorijos ir pan, bet pamin?ti tai galima, bet GT pamin?j?s esu forume ka?kur, bet to nelaikau tikra DB istorija. Ir a? neu?skaitau film?, tiesiog pamin?ti galima, kad Ved?ito ger?jim? pasteb?jau ne tik a?, o ir Toei ra?ytojai para?? film?.
D_B para??:
Bet padidint? blogio j?g? ?ia nekaltin?iau, Spopovi?as gyvenime be Majin buvo toks pat svola?ius, kaip ir su Babid?iu u? galvos smegen? vairo, o ir Dabura anks?iau tikrai sergntiems v??iu vaikams pinig? neaukodavo xD

O gal Ved?itui pasidar? nusispjaut, gal ir nepablog?jo, bet, kad padid?jo jo ner?p?jimo lygis ar ten ?mogus ar ne tai garantuoju.
D_B para??:
Kaip gal?jau tai pamir?t -__- Gerai jau, ?kalbinai, GT neginsiu, ten buvo tikrai tradegija ? bet!!! ? Ved?itas, kepantis kiau?inien? i? Super, yra nei kiek ne geriau xD

Tarkim imame tavo logik? ir palyginame. Tarkime Ved?itas Super nusiva?iav?s, ta?iau SUPER serijose jo b?das i?liko toks pats, ir tie juoko elementai ir yra pavaizduoti kaip juoko, ta prasme net pats Ved?itas rimtai to nepriima, nekaip GT kur jis vairuoja ir pan ir jam tai rimta ir tikra tarsi jis toks...o SUPER tai jei jis ir nusiva?iuoja pagal tave tai ?ia b?na tik momentais, pats veik?jas i?lik?s toks pats, ne kaip GT, ir SUPER tikrai geriau ?iuo aspektu, net jei tariamai jis nusiva?iavo SUPER, bet tikrai ne tokiu lygiu.
D_B para??:
Tada man i?kyla nat?ralus klausimas ? o kokio velnio tada i?vis reik?jo t? Fryz? ki?t? Jeigu jau daromas siu?etas su tokiu persona?u kaip Fryzas (i? kurio, beje, buvo pagamintas toks pat klounas, kaip ir i? Ved?ito, bet bent jau ne taip ?iauriai), tai nat?ralu, kad Fryzo gr??imas bus lyginamas su Nameko saga ? ir ne be pagrindo pralaim?s per visus galus. Vien su komedija, bet be ?domaus siu?eto ir be dramos toli nenuva?iuosi. Be dramos dar dar, bet juk ne tada, kai drama jau BUVO? Lygiai taip pat s?kmingai galima dabar paimt kok? nors Walter? i? Hellsingo ir sukurt t?sin? apie tai, kaip jis linsmai gyvena rojuje ir kaip jam ten viskas patinka. Bus juokinga? Galb?t. Bus adekvatu?

Nes Toriyama i?girdo dain? klausant radijo apie Fryz?. Paprasta? :D su Toriyama da?nai taip ;D tokio ir velnio xD. Fryzas visai nepakit?s buvo, pa?i?r?k Ressurection F nu lygiai toks pats, vienas prie vieno, blogas kaip ne?inau kas, be joki? skrupulu ir kitus ?emesniais laiko, tiesiog tarsi paimtas i? DBZ ir ?d?tas. Gal, bet Walteris niekam ne?domus, nekaip Fryzas xD.
D_B para??:
Neprie?tarauju. Bet at?m? jo, kaip veik?jo, gilum?. Dabar jis yra LABAI pavir?utini?kas ir paprastas

Jis tiesiog susitaik?, kad Gokas visada ?alia ir per treniruotes ir pan, tai nepadaro jo paprastu veik?ju.
D_B para??:
Pirm? kart? gyvenime jis pasiaukojo vardan kit? b?tent b?damas Majin. Argi ?ia ?mogi?kumo praradimas? O d?l savaranki?kumo tik po pasipire?inimo Babid?iui ? nesutinku. Vis? pirma, nei vieno ?sakymo Ved?itas taip ir ne?vykd?. O vis? antra, jis pats nusprend? tapti Majin, nors i? konteksto buvo ai?kiai duota suprasti, kad tur?damas mil?ini?k? valios j?g? gal?jo atsispirti i? pat prad?i?. Tod?l ir sakau, kad absoliu?iai VISI jo veiksmai Buu sagoje yra s?lygoti tik jo paties motyv?. Jis pats savyje yra belenkaip u?sipainioj?s, taip, bet tai visada buvo jo paties pasirinkimas.

Pala pala, jis pasiprie?ino majin, poto i?silaisvno, kai Babidis liep? sustabdyti kajo?in?, o Ved?itas nor?jo kautis, tada Ved?itas pasiprie?ino ir liep? jam atstoti, va nuo tuomet jis atgavo piln? kontrol?. Net Tranks? apkabino. O toliau kaip jau ir min?jau, manau jam tiesiog nustojo r?p?t.
D_B para??:
Kad ir k? pasaky?iau, tau vis tiek netiks, nes nebus canon : D

Nereikia ?aipytis. Tikrai pasakyk k? jam reik?jo daryti.
D_B para??:
ir kad i? savo galvos Ved?itas Fryzo nei?mes net ir labai nor?damas ? kad ir kaip reik?t?si.

Tai taip, Ved?itas nor?jo j? nu?udyti. Simple as that.
D_B para??:
D?l sajan? hibrid? ? galb?t, turim pagrindo taip manyti, bet tokia teorija turi kelias spragas, kurios neatlaiko logikos: tarkime, ateities Tranksui SSJ buvo virsti sud?tingiau, nes jis treniravosi lauko s?lygomis, o ne GR. Bet tokiu atveju kod?l Gotenas, irgi hibridas, virsta SSJ net nesiparindamas? Ir kod?l jo brolis Gohanas, turintis tuos pa?ius t?vus, tikslui pasiekti ilgai ir sunkiai dirba?

Na jei u?skaitytume ta genu teorija, tai Gohanas buvo sukurtas kai Gokas nebuvo SSJ, o su Gotenu ai?kiai buvo. Jeigu atmetus ta teorija tuomet Gotenas mat? kaip Gohanas ssj2 virsdavo. Beto gal pas Gotena nat?raliai papuol? geresni genai, ne d?l Goko ssj. Nugi b?na broliai vienas stipresnis kitas silpnesnis, gi evoliucija skatina skirtum?, kad ka?kuris nors i?gyventu, gal jis tiesiog gabus, o gal ir su Tranksu GR pa?aizdavo, kas ten ?ino.
D_B para??:
Man ?ie epizodai i?vis buvo pana??s ? laiko st?mim? ir tiek. Atseit reik?jo ka?kuo u?imti eter?, o nieko gero chebra sugalvoti nesp?jo xD

Gal taip ir buvo nesigin?iju xD, bet charakteriai ne prie ko.
D_B para??:
Tokiu atveju kod?l jo u?gaidos da?nai vienas prie vieno sutampa su gerb?j? u?gaidomis?

Nes pats taip nor?jo kurti? xD
D_B para??:
Realiai man keista, kad tu tai pripa??sti ir tav?s tai nei kiek nejaudina xD Bent jau a? manau, kad k?r?jo darbas visada i?lieka DARBU ir nei?eis s?d?t, chillint ir kurti ger?, kokybi?k? sagos t?sin?. K?ryba taip pat yra darbas, be to, darbas nelegvas, o reikalaujantis pastang? ir ?dirbio. O nesiparinant gauname tai, k? gauname.

A? manau, kad k?r?jo darbas para?yti ger? k?rin?, o kaip jis kuria ar stengdamasis, ar voliodamasis girtas lovoje man tas pats.
 
Kurayami
parašyta 2016-06-22 04:51:39
Vartotojo avataras

Kaiokenas


Pranešimai: 629
Įstojo: 14.08.13

Mldc para??:
Na padiskutuoti galime gi, net jei ir nuomon?s skiriasi, gi neb?tinai tikslas ?tikinti vienam kit?, o tiesiog padiskutuot. Nepripa?ins, nes pavyzd?iais nerodai.


Net jei ir rodai vis tiek, net tai k? tu pateikei, man nieko ne?rodo. Na jei norisi padiskutuoti, galiu gr??ti prie to...

Mldc para??:
Pama?iau GT ir i?kart prad?jo emocijos piltis. Nes a? GT labai nem?gstu, o SUPER labai patinka, tad bet koks SUPER kelimas vir? GT mane veikia. Prie ko ?ia am?ius? Nelabai supratau k? tu ?ia bandei pasakyti, bet nevietoje.


Ne?inau vis? nari? am?iaus, bet atrodo, kad jaunesni labiau sugeba suprasti kas yra para?yta, nei vyresnieji. Na matai, tau GT kelia neigiamas emocijas. Nors man, kad ir kaip nepatikt? tas GT, man d?l to taip blogai n?ra. Bet ir d?l Super i?lieku ramus ir ketinu vis tiek ?i?r?ti, net jei nepatiks. Gal??iau i? karto taip ant Trankso per?okti, bet to nedarysiu (nors su Trankso tur?t? mano sp?jimu b?ti normaliausia, ?domiausia ir kiek primenanti DBZ). ?i?r?siu nuo 28 serijos (3 sagos prad?ios). Jei v?l nepameni, 2 pirmieji yra ?i?r?ti.

Mldc para??:
Apie Ved?ito charakter?? GT Ved?itas yra ka?koks nusus?s menkysta, kuris pasiduoda ir net nem?gina vytis Goko, ?ia tau geriau jis pavaizduotas?, nei, kad Super kur jis keliose vietose savo mintyse pripa?ino, kad Gokas ?iuo metu nr1, bet to ilgai nebus, nes jis ketina j? aplenkti, bet koki? kain?. Tai kur yra labiau Ved?iti?ka? Konkre?iais pavyzd?iais pra?om.


Ved?itas ma?ai rodomas ir su juo nelabai kas yra, bet jis yra toks koks tur?t?. A? j? pripa??stu ant GT. O j?s jei nenorite, galite to nedaryti. Man nerupi tas. Jei tau patinka Super Ved?itas, tai tebunie, a? jo negaliu pripa?inti, kaip tu negali ant GT. Dragon Ball Z kovoje su Kid Buu, Ved?itas pripa?ino Gok? kaip talentingiausia. Ir jo kalbos, kad tik jis vienintelis gali kovoti. Bet ar pameni GT vieta, kai Bulma pasako, kad ir Ved?itas gali b?ti Super Sajanu 4? Kokios u?pl?sta jam emocijos? Net rodo prisiminimus apie j? ir Goko kovas. Jei nepameni, si?lau dar kart? pasi?i?r?ti. Tiesiog Ved?itas v?l u?sidega.

Lygini GT ir Super, kai GT yra daug pirmesnis u? filmus, super. Ir ilgai nieko nebuvo daroma su Dragon Ball. Vienas i? pavyzd?i?, nebuvo jokio kaip naikinimo Dievo, Gokas net nebuvo tap?s SSJ Dievu. O Ved?itas Filme/Super kur gal?jo sustipr?ti? A? Atmetus Dievus, nemanau, kad Ved?itas kitaip gal?t? pasivyti Gok?. Tavo tokios kalbos yra niekin?s.

Mldc para??:
Ai dar prisiminiau, GT serijose Ved?itas vairavo ma?in?... seriously Ved?itas vairavo ma?in?... kas ?ia per velnias? Kai Super serijose jis, net l?ktuvo viduje neskrido su Bulma ir Tranksu, o ant jo stogo, kas man buvo gal 10 kart labiau Ved?iti?ka, negu tai, kad jis vairavo ma?in?... ta prasme ?sivaizduok Ved?it? praleid?ianti treniruotes ir lankant? vairavimo mokykl?... ?ia tik kvaili fan fiction taip gali padaryti, jei filleryje tai galb?t tiko Gokui ir Pikolui priverstiem ?i??s, tai absoliu?iai netiktu Ved?itui. I?vis GT Ved?itas ka?koks nelaimingas senis... kai jis tur?tu b?tu, j?gos, stipryb?s ry?to, u?sispyrimo ir siekimo savo tikslo etalonas, k? SUPER serijose i?laik?. Ir jokiu b?du negalima atimti i? Super ?io Ved?ito charakterio bruo?o.


Na ir kas, kad vairavo ma?ina? ? tai ?i?riu visi?kai normaliai. Gyvenant su normalia ?eima, turint ?mon? ir vaikus (kurie privert? elgtis kaip ?em?s gyventojui,). Arba Z prisimink kai visi keliavo ? pasaulin? kovos turnyr?, Ved?itas kaip sutinka su s?lygomis. Kiek laiko reik?jo Ved?itui keistis. Vat ir Super pasi?i?r?k, kai yra speciali serija su Ved?itu pirmoje sagoje. D?l ?ito priekai?t? neturi ane?

Kitas dalykas, negi manai, kad tokiame anime kaip Dragon Ball reikia tur?ti teises? Ved?it? gal?jo kas nors i?mokyti (kad ir Bulma), o tokiam kaip jam teisi? nereikia. Ir kur buvo u?siminta, kad jis turi teis?s? Su Goku tai ten kitoks visi?kai atvejis. Kaip, kad ir ra?ai. Beto a? ir pats ne?sivaizduoju tokio dalyko kaip Ved?itas puola laikytis teis?s, kaip, kad ten Gokas su Pikolu. Bet niekas jam nedraud?ia va?in?ti ma?ina. Kaip sakiau prisimink t? Z vieta. D?l ko vis? tai. Daroma, kad neb?t? atkreipiamas d?mesys. O ir jos dukrai nepatikt? toks akivaizdus skraidymo demonstravimas. Ar kad j? skraidina t?velis. Juokinga atrodyt?. Nei su ma?ina. Kai atrodo daug normaliau.

Ir beto GT yra vaizduojamas labai ? ateit?. Kai Goko ir Ved?ito vaikai suaug?. J? ?monos pasenusios. Ir kiti veik?jai kaip Krilinas. Kaip gali kitaip atrodyti tas GT. A? nekalbu apie tokius dalykus, d?l gali? ir kit? pana?i? k? esi i?rei?k?s apie vis? GT. Tad kokiam nors dalykui kaip va?iavimas ma?ina, galima rasti normal? paai?kinim?. O ne tok? kvail? po?i?r? kaip tavo.
s32.postimg.org/9boflziyd/Vegito_just_now_i_felt_that_a_little.png
Vegito Background Music
 
D_B
parašyta 2016-06-22 07:19:06
Vartotojo avataras

Super Administratorius


Pranešimai: 713
Įstojo: 28.09.09

united123 ra??:
D?l Ved?ito

D?l pa?io DBS


Tiksliau n? nepasaky?iau :su:
welnesas ra??: jokios ?ia ?tampos n?ra, kai ?inai, kad vistiek veik?jai bus prikelti su drakono rutuliais, ir ?inai, jog galiausiai blogis pralaim?s. pa?iekit "game of thrones", va ten tai ?tampa.

Kad ne taip jau ir visada? Ved?ito i?skerstas namek? kaimas paliko negyvas, C16 paliko negyvas? ?iaip sutinku, kad su drakono rutuliais galima per daug nesigilinti, bet ir pats DBZ ?domumo pagrindas n?ra identi?kas GoT, ?ia svarbi eiga, veik?jai, j? poelgiai. Nelabai s??ininga lyginti.
Mldc ra??:O gal Ved?itui pasidar? nusispjaut, gal ir nepablog?jo, bet, kad padid?jo jo ner?p?jimo lygis ar ten ?mogus ar ne tai garantuoju.

Arba jam visada buvo vienodai nusispjaut, ta?iau anks?iau j? sulaik? aplinkini? reakcija. Kitaip tariant, manau, kad jeigu ne Bulma ir ne Tranksas, Ved?itas po t? ?udyni? n? s??in?s grau?imo nejaust? - kaip prie? 10 met? ramiai miegot? po skerdyni?, taip ir dabar. Bet ?inodamas, kad Bulma su Tranksu, kurie r?pi jam, r?pinasi jais, jis to nedaro. O Majin tiesiog i?kelia egoizm? auk??iau visko ir u?go?ia kitas emocijas, tod?l Ved?itas lieko ant ledo su pa?iu savimi, bet be joki? vidini? moralini? stabd?i?, kuri? vaidmen? paprastai atlikdavo ?eima.

Tarkime Ved?itas Super nusiva?iav?s, ta?iau SUPER serijose jo b?das i?liko toks pats, ir tie juoko elementai ir yra pavaizduoti kaip juoko, ta prasme net pats Ved?itas rimtai to nepriima

Problema netgi ne tame, kad i? Ved?ito padaro kloun? (nors ne, ?ia problema, nes jau u?kniso tas idiotizmas), problema tame, kad Ved?ito jau niekas nebemato kaip rimto veik?jo. Man atrodo ?ia Kurayami ka?kur labai teisingai sak? - Ved?itas n?ra Gokas ir niekada tokiu nebus. Nors 10 met? pagyven?s ?em?je, nors 100. Tai yra visi?kai skirtingi veik?jai, o paskutiniosiose serijose jie vis labiau ir labiau suvienodinami.
Fryzas visai nepakit?s buvo, pa?i?r?k Ressurection F nu lygiai toks pats, vienas prie vieno, blogas kaip ne?inau kas, be joki? skrupulu ir kitus ?emesniais laiko, tiesiog tarsi paimtas i? DBZ ir ?d?tas.

Va ?ia ir yra tas kertinis akmuo, ties kuriuo i?siskiria nuomon?s, tod?l apsistosiu pla?iau ties ?ia tema xD Pataisyk mane, jeigu ka?k? suvelsiu su Super, nes tos sagos ?i?r?t nei?pl??us aki? i? akiduobi? man taip ir nepavyko? Pradedam nuo DBZ, Namek-Frieza saga. Fryzas ne tik pavaizduojamas kaip labai galingas veik?jas, bet dar ir kaip unikalus persona?as pagal savo ?iaurum?, saky?iau, visai netinkant? vaikams skirtame anime. Jis ramia s??ine i?skerd?ia kaimus, m?gaujasi kankindamas Neil?, Gohan?, Ved?it?, Krillin?. Fryzo persona ver?ia sav?s bijoti ? jis ne tik ?sitikin?s savo nenugalimumu, bet dar ir pastoviai demonstruoja, KOD?L apie jo ?iaurum? ?ino visi. Ta?iau tuo pa?iu Fryzas kaip veik?jas n?ra toks jau stereotipinis blogietis (kokiu buvo Cellas, ane? :ni: ), jis vaizduojamas kaip realus ir netgi ?mogi?kas persona?as ? kuriam ir pa?iam puikiai pa??stamas baim?s jausmas, kuris pats i? tikr?j? neturi nei garb?s, nei savigarbos, nei padorumo. Tikrai epinis momentas ir Toriyamos k?rybos vir??n? ? Goko atidavimas dal? savo energijos Fryzui ir desperati?kas tos energijos panaudojimas puolant pat? Gok? ? tai ir yra visa Fryzo esyb? ir visas jo vidinis puvimas, i?lind?s ? pavir?i?. Nepasi?yk?t?siu sakydama, kad k?r?jas demaskuoja Fryz? ? nu?udo j? ne tik ir ne tiek fizi?kai, kiek dvasi?kai ? po triu?kinamai paniekinamo pralaim?jimo Fryzas ne tik i? naujo akis ? ak? susiduria su labai realia baime. Paprasta mirtis su keliavimu ? visai simpati?k? pragar? tokiam veik?jui buvo nepakankamai ?iauri bausm?, tod?l jis akis ? ak? susiduria su su nuolatine baime, sunkiai reabilituojamu pa?eminimu, fiziniu luo?umu ir paranoja. Toriyama buvo labai ?iaurus Fryzui, ?iauresnis, negu bet kam kitam i? prie??.
O dabar linksmoji dalis. Pereinam prie DB SUPER. (va taip, kaip ir Mldc, did?iosiom raid?m para?ysiu!) K? mes matome? Atvyksta Fryzas, nes nori sunaikinti/u?grobti/parduoti/atker?yti (pabraukit tinkam?). A? netgi ignoruoju t? jo kokon? su f?jom ar uo ten aplink ? teb?nie ?ia eilinis prikolas ir tiek. Tada Fryzas vis? m?nes? (oho) ?temptai treniruojasi, kad beveik patrigubint? savo gali?. ?itos vietos a? net nekomentuoju. Fryzas pasispjaudopora sarkazm?, linksmai pachatina su Ved?itu,o tada paai?k?j?, kad Fryzas ? kaip netik?ta! ? turi dar ?vien? transformacij?!!! Tada jis, savaime suprantama, gr??ta ? pragar?. Prie? tai, ?inoma, sunaikindamas ?em? kartu su visais, nes juk kitaip ne?domu ?i?r?t bus. Tiesa, niekam ner?pi, kad ?em? sunaikinta, nes visi ?ino, kad j? atstatys max per kelias serijas, bet tai koks skirtumas?
?od?iu, net neturiu k? komentuoti.
Jis tiesiog susitaik?, kad Gokas visada ?alia ir per treniruotes ir pan, tai nepadaro jo paprastu veik?ju.

V?liav? Ved?itui ? rankas ir sajan? herb? ant kaklo ? tegu treniruojasi su Goku, puiku! Skirtumas tame, kad Gokas kaip veik?jas minimaliai vystosi, ry?k?ja nauji jo bruo?ai, bet jis vis tiek lieku tuo pa?iu Son Goku, kur? mat?me visoje Dragon Ball eigoje. O Ved?itas nesivysto. Jis degeneruoja.
Pala pala, jis pasiprie?ino majin, poto i?silaisvno, kai Babidis liep? sustabdyti kajo?in?, o Ved?itas nor?jo kautis, tada Ved?itas pasiprie?ino ir liep? jam atstoti, va nuo tuomet jis atgavo piln? kontrol?. Net Tranks? apkabino. O toliau kaip jau ir min?jau, manau jam tiesiog nustojo r?p?t.

O kurioje vietoje Ved?itas netur?jo pilnos kontrol?s? Kuris veiksmas (nors vienas) buvo s?lygotas Babid?io, o ne jo paties ?geid?i??
Beto gal pas Gotena nat?raliai papuol? geresni genai, ne d?l Goko ssj. Nugi b?na broliai vienas stipresnis kitas silpnesnis, gi evoliucija skatina skirtum?, kad ka?kuris nors i?gyventu, gal jis tiesiog gabus

Vis tiek nei?eina. Per DBZ buvo ai?kiai duota suprasti (ir ne kart?, ir ne du), kad Gohanas turi MIL?INI?K? potencial?, tad kalbant apie du brolius apriori stiresnis Gohanas?
A? manau, kad k?r?jo darbas para?yti ger? k?rin?, o kaip jis kuria ar stengdamasis, ar voliodamasis girtas lovoje man tas pats.

Visi?kai su tavim sutinku. Jeigu k?r?jas para?o GER? k?rin?, man irgi nesvarbu, kaip ir kur jis j? ra??, kad ir s?d?damas Bahamuose su laptopu ant keli? ir buteliu rankoje. Bet tai, k? matome iki 45 DBS serijos, ry?kiai nurodo, kad Toriyama nieko gero nesukuria, kai kuria atsip?t?s ? nes tikrai GALI geriau. Nes bent jau man minimum vieno butelio rankoje reikia, kad DBS per?i?r??iau?
Redagavo D_B 2016-06-22 07:19:31
"It?s too bad that stupidity isn?t painful." A. LaVey
 
AnoDS
parašyta 2016-06-22 08:06:24
Vartotojo avataras

Kaiokenas


Pranešimai: 714
Įstojo: 25.06.11

D_B para??:
<...> Ved?itas, kepantis kiau?inien? i? Super, yra nei kiek ne geriau xD


Priklauso kokiu kampu pa?i?r?si, pvz. man tai neatrodo didelis nusiva?iavimas (kiau?inien?). Dauguma apskritai (trilogijos status? ?gijusios) Dragon Ball viet?, net ir kai kurios treniruot?s, paremtos humoru. Kiau?inien? dar savoti?kas pasiekimas, o jei ji ir skani. Na, manau numanai, kur a? ?ia suku. : D
7 visatos maistas yra the best, o j? gaminti irgi tam tikra garb?.

D_B para??:
Tada man i?kyla nat?ralus klausimas ? o kokio velnio tada i?vis reik?jo t? Fryz? ki?t?


Man taipogi i?kyla, bet klausim? pataiso tiesiog gra?ios spalvos Fryzo sagoje. Gokas su Ved?itu pasiekia nauj? form?. Tai gal tas sugr??imas ir ne toks beprasmis?

D_B para??:
Dabar jis [Ved?itas] yra LABAI pavir?utini?kas ir paprastas.


Ne visai sutik?iau. Ved?itas prad?jo giliau m?styti, kaip pvz. gerai pagalvojo ar kovoti Champos turnyre, kaip i?sikovoti Whisso pripa?inim?, kad tas paimt? treniruotis. ?ia sutinku su Mldc, kad Ved?itas atsiskleid? visu gra?umu.

D_B para??:
D?l sajan? hibrid? ? galb?t, turim pagrindo taip manyti, bet tokia teorija turi kelias spragas, kurios neatlaiko logikos <...>


Mldc atsak?:
Na jei u?skaitytume ta genu teorija, tai Gohanas buvo sukurtas kai Gokas nebuvo SSJ, o su Gotenu ai?kiai buvo.


Manau pakankamai logi?kas atsakymas. Gohanas gim?s dar netur?jo SSJ gen?, o Gotenas su Tranksu - gim? po t?v? virtimo SSJ ir ?i? gen? savyje jau tur?jo. Gravitacijos bei k?no alinimo irgi neatmeskime. : D

welnesas para??:
pa?iekit "game of thrones", va ten tai ?tampa.


Nors ir ne ? tem?, bet na ir? Jon Snow tai prik?l?. ?tai BrBa, TWD yra tikra ?tampa. Kaip Kurayami min?jo, ?iuo atveju reik?t? si?lyti anime.

Mldc para??:
Ta?iau dragon ball z filmai yra ne canon


Battle of Gods bei Ressurection F irgi priskiriami DBZ filmams, o jie abu canon. Vadinasi, ne visi. : D

Mldc para??:
O gal Ved?itui pasidar? nusispjaut <...>


O kada jam buvo ne nusispjaut? : D Prakti?kai iki sav?s susisprogdinimo Ved?itas nejaut? ka?kokios k?n? spaud?ian?ios atsakomyb?s.

Toliau kalbas apie non-canon t?sin? praleisiu, manau net neverta apie tai diskutuoti. Nes kam to reikia, jei to originalioje istorijoje nebuvo?

D_B para??:
<...> tos [Ressurection F] sagos ?i?r?t nei?pl??us aki? i? akiduobi? man taip ir nepavyko?


Skonio reikalas, bent jau man 2 saga tikrai patiko, nuo tada pasijaut?, kad ir Super gali b?ti ?is tas ?domaus, ko negal??iau pasakyti apie Battle of Gods (1) sag?, kuri tik ir temp? laik?. ?tai ?vadin? saga tikrai nekokia, bet nuo 2 veiksmas jau ger?ja, o to rezultatas matomas ir dabar.
 
welnesas
parašyta 2016-06-22 15:49:40
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 481
Įstojo: 09.05.10

united123 para??:
AnoDS, manau pirmoji saga siek? supa?indinti su naujais veik?jais, t.y. Visu ir Beerusu. Nors kai 2013 pama?iau poster? tik?jausi ka?kokio nuostabaus veiksmo.


kaip suprast "nuostabaus" veiksmo? jau biesint pradedi, ra?ai ka?kokias palevas. ra?ai, kad tik ra?yt ir i? kiauro ? kiaur? pilstai.

anods, mir? John'as ir buvo prikeltas, vienintel? i?imtis, nes ten pagrindiniai veik?jai mir?ta kiekvien? sezon? ir ne?inai kas mirs ?? kart, kas atsitiks tam. net ir dabar kai John'as kov?si m??yje buvo neai?ku ar i?gyvens, o jei ir mirs - neai?ku ar beprikels jau. ne veltui imdb ?vertinimas toks auk?tas. ir k? a? ten t? anime lyginsiu, jeigu t? j?s? multik? ne?i?riu. xd

kad ? tem? bent ?iek tiek, tai pa?i?r?jau 48 serij?, Mind? sak? labai gera, bet stipriai pervertino, nes nieko gudro neparod?, o pie?imas toliau nervais groja (Selo sagoj kaip atrod? Trunksas ir kaip DBS).
?Velnio nenu?ausi, ?e??lio nesugausi.?
 
www.youtube.com/watch?v=xcGndttTxuk
welnesas
parašyta 2016-06-22 16:11:15
Vartotojo avataras

Namekas


Pranešimai: 481
Įstojo: 09.05.10

united123 para??:
kaip suprast "nuostabaus" veiksmo? jau biesint pradedi, ra?ai ka?kokias palevas. ra?ai, kad tik ra?yt ir i? kiauro ? kiaur? pilstai.


O tu nesi pakankamai protingas kad nesupranti elementariausi? dalyk? xDDD Paprastai paai?kinu, bet.. tau bus i?imtis. :|


tai gal prad?k normalias s?vokas ri?ti prie ?od?i?? to pakaks, kad tokie "nesusiprat?liai" kaip a? - neprisikabint?.
?Velnio nenu?ausi, ?e??lio nesugausi.?
 
www.youtube.com/watch?v=xcGndttTxuk
peršokti į forumą:
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

ghetsis  
19.10.20 20:35
reportuoja henny god

ghetsis  
19.10.20 20:27
kas cia man ta boba is phoenix wright uzdejo

Zetturn  
17.10.20 17:16
Man korona. Gal kas norit priešpomirtinės meilės nakties ar šiaip paros?

Inga  
16.10.20 18:37
Kas čia? Aš net ne 16-tas revivalas :(

Wissen  
15.10.20 18:19
Aš iš ateities atėjau perspėt apie korona virusą ;)

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas