Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 23 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 40 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 41 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 42 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 43 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/wjcan/domains/dragonball7.lt/public_html/maincore.php on line 44
Vardas: Slaptazodis:  Registracija  |  Pamirsai Slaptazodi?
987 met? interviu - Dragon Ball fan? puslapis - dragonball7.lt
Navigacija

Video
Straipsniai


Facebook
Naujausi video
video

video

video

video

video

Skaitliukas
Hey.lt - Nemokamas lankytoj? skaitliukas
Paskutiniai komentarai

Wissen · 2020-10-16 17:18:21
Kas cia per cingiusXD >>Toliau...
Mldc · 2020-10-15 20:44:00
Vo Cingius, sveikas. Kaip sekasi? A paėst gauni gerai? >>Toliau...
Last · 2020-10-15 13:13:12
Man rodos ka nebelinksmi jau jo tie plaucei :( >>Toliau...
Last · 2020-10-15 13:11:55
Ka tu :D a da pareisi ant svenciu? :/ >>Toliau...
Wissen · 2020-10-15 12:45:41
Pats tu toks Unikumai :) >>Toliau...
Daugiau komentar?

Atidaryti/U?daryti

Naujausi straipsniai

Interviu su A. Toriy...
Dragon ball filmai
Dragonball KAI serijos
Dragon Ball Minus
Dragon Ball KAI (ENG...

1987 met? interviu

Klausimai apie Dragon Ball
K: Kod?l Gokas turi uodeg??
A: Taip jau yra. Galb?t jis tai paveld?jo i? prot?vi?.

K: I? ko yra padaryti Drakono rutuliai?
A: A? juos ?sivaizduoju padarytus i? skaidraus marmuro.

K: Kod?l Drakono rutuli? yra septyni?
A: Labai paprasta - nes a?tuoni rutuliai yra k?rinyje "Hakken-Den" [?ymus japon? romanas], ir a? nenor?jau daryti ka?k? visi?kai identi?ko.

K: O kas gi suk?r? Drakono rutulius?
A: O! Dabar, kai paklaus?te, a? pagalvojau apie ka?k? labai ypatingo. Klausiate, kas suk?r?? Turb?t kad Dievas. Bent jau a? taip manau.

K: I? ko kil?s vardas "Bulma"? I? pavadinimo "?ydrasis Kalnas" ar i? moteri?k? apatini??
A: Vardas kil?s i? moteri?k? apatini?.

K: Kod?l Bulma nusikirpo plaukus?
A: Reik?jo parodyti, kad pra?jo treji metai nuo paskutinio susitikimo. Be to, man patinka merginos trumpais plaukais.

K: Kod?l Krillinas neturi nosies?
A: ?m... [ilga tyla]. Tai jo specifin? fiziologin? savyb?, leid?ianti Krillinui kv?puoti per od?.

K: Ar Aral? dar pasirodys?
A: Turb?t kad ne.

K: Ulongas gali transformuotis tik penkioms minut?ms, o tada turi pasidaryti pertrauk?. Ar tai lie?ia ir Puar??
A: Ne. Puaras tinkamai u?baig? Pietin? Pavidalo Keitimo Dar?el?, tod?l gali transformuotis kada panor?j?s ir ? k? panor?j?s.

K: Jeigu Gliumajus buvo antrasis D?ino V??lio mokinys, kod?l jis negali leisti Kamehame bangos?
A: Kadangi Gliumajus yra ?mogus, kuris vis? pirma pasitiki fizine j?ga, o tik paskui bando ?vairius manevrus. Na ir galb?t tod?l, kad jam taip ir nepavyko ?ios technikos i?mokti.

K: Jeigu anks?iau Gokas nebuvo mat?s joki? ?moni?, i?skyrus senel? Gohan?, kaip jis su?inojo, kad senelis buvo nu?udytas monstro (t.y. jo paties)?
A: Tod?l, kad Goko senelis da?nai pasakodavo jam apie ?i? pabais?, taigi kai jis pamat? sugriaut? nam? ir nu?udyt? senel?, jis nutar?, kad tai yra to monstro darbas.

K: Kod?l Gokas niekada nepra?? Shenlongo atgaivinti senel? Gohan??
A: Na, matyt, jam buvo u?tek? vienos galimyb?s susimatyti su seneliu.

K: D?inas V??lys sak?, kad Kintounas yra svarbus debesis, kur? jis gavo i? Dievo, ta?iau Jingle kaimelio ?mon?s min?jo, kad anks?iau tokie debesys da?nai buvo matomi danguje. Kas buvo teisus?
A: Seniai seniai Dievas tur?jo daug toki? debes?, ta?iau leisdavo juos pasiganyti danguje, taigi j? populiacija drasti?kai padid?jo.

K: Ar j?roje aplink D?ino V??lio sal? b?na potvyniai ir atosl?giai?
A: ?m... A! Pati sala pl?duriuoja! Kaip jums toks variantas? Bet palaukit, tada J?s gal?tum?te paklausti, kod?l ji neplaukioja kartu su potvyniais. Hm...

K: Kai Gokas i?svied? Pikt?j? Mork? ? m?nul?, kod?l jis nevirto Oozaru?
A: Nes Gokas gali transformuotis tik tada, kai yra pilnatis. Tada pilnaties nebuvo. Kad ir kas beb?t?, ta?iau prie?pilnis yra prie?pilnis.

K: Kaip yra vadinama lazda, kuri? nuolatos laiko D?inas V??lys?
A: Ji taip ir vadinama - lazda.

K: 21-ajame Kovos Men? Turnyre turnyro ved?jas tik komentuoja ?vykius, o arbitras (teis?jas) yra visai kitas ?mogus. Ta?iau po kurio laiko arbitras pranyksta, ir turnyro komentatorius tampa teis?ju, skai?iuoja sekundes iki atsik?limo ir pana?iai. Kod?l taip yra?
A: Na, dabar, kai pamin?jote, tiesa... Na, pagalvokime, gal jie tiesiog nor?jo sutaupyti pinig?, suma?inant personalo skai?i??

K: Kod?l M?lynasis Generolas turi tiek daug parankini?-gyv?n??
A: Nes yra sunkoka pie?ti daugyb? ?vairi? ?moni?. D?l to tiek daug veik?j? yra gyv?nai. Taip tiesiog papras?iau.

K: Kai D?ekis ?iunas nusprogdino m?nul?, kas nutiko Morkai ir jo pakalikams?
A: Dabar jie bastosi kosmoso platyb?se.

K: Tao Pai Pajus jau 20 met? kaip dirba samdomu ?udiku, ta?iau k? jis veik? prie? tai?
A: Galb?t jis buvo ofiso darbuotojas. V?liau jis met?t? u?si?mim?, kad gal?t? prad?ti dirbti nepriklausomo ?udiko darb?.

K: Keli? metr? auk??io yra Karino bok?tas?
A: Naaa, sunkus klausimas. Ma?daug tokio auk??io, kad gal?t? pasiekti stratosfer?. Nors ne, jo auk?tis yra toks, kad Gokas tur?t? lipti vis? dien?.

K: Kas nutiko Meistrui Gervei po to, kai jis buvo i?si?stas "paskraidyti"?
A: Turb?t jis dbar yra kur nors dykomoje ar pana?iai. Manau, rezga slapt? ker?to plan?.

K: Kod?l ant Yamchio mar?kini? hieroglifais u?ra?yta "raku" [liet. komfortas, patogumas]?
A: Tai neturi jokios ypatingos reik?m?s. Jis tiesiog bando nieko nepriimti arti ?irdies.

K: Ar Chiautsas ne?ioja kauk?, ar tai yra tikrasis jo veidas?
A: Jo veidas i? tikr?j? taip atrodo.

K: Ar rei?kia k? nors tos ?vaig?dut?s ant Pilafo kepur?s?
A: Tik tai, kad Pilafas ie?ko Drakono rutuli?.

Klausimai Akirai Toriyamai

K: Ko J?s dabar norite labiausiai?
A: Nor??iau persikraustyti kur nors dar toliau nuo miesto, kur yra tyla ramyb?.

K: Jeigu j?s neb?tum?te pie??s mangos, k? J?s veiktum?te gyvenime?
A: Pie?iniai yra vienintel? mano stiprioji pus?, tad a? veik?iau k? nors, kas susij? su pie?imu.

K: Kuo J?s nor?tum?te atgimti kitame gyvenime?
A: Pa?iu savimi, tik talentingesniu negu dabar.

K: Koki? dar u?sienio ?al? J?s nor?tum?te aplankyti?
A: Nor??iau nuvykti ? Nepal?, arba kur nors ? pana?i? vietov?.

K: Kokio am?iaus J?s pirm? kart? ?simyl?jote, kas buvo J?s? pirmoji meil??
A: Tai ?vyko dar?elyje, man patiko kaimyn? mergait? Akemi Kurita. Ji buvo labai miela.

K: Kokios moterys Jums patinka?
A: Man patinka energingi ?mon?s. A? pats esu labai nekantrus, tod?l tiesiog negaliu pak?sti t?, kurie ilgai krap?tosi. Karingos, seksualios moterys yra nuostabios.

K: Kod?l J?s ved?te savo ?mon?? (Toriyamos ?mona - mangaka Nara Mikami)
A: A? labai gerbiu jos brand? ir tai, kad ji kreipia d?mes? ? kit? ?moni? poreikius.

K: Kaip pasikeit? J?s? ?mona nuo to laiko, kai judu susituok?te?
A: Gerai, kad ji nepasikeit? labai smarkiai. Vienintelis dalykas yra tai, kad ji nuolat pri?i?ri j? supan?ius ?mones ir visk? leid?ia tiems, kurie yra ?alia. Bet man ne visada taip sekasi.

K: Ar kada nors buvote jai nei?tikimas?
A: A? nesu toks dr?sus. Bet jeigu a? ?ino?iau, kad ji tikrai nesu?inos, gal ir nor??iau truputuk? pabandyti...

K: Kai J?s? s?nus Sasuke u?augs, kokiu J?s nor?tum?te j? matyti?
A: Manau, jam tikt? b?ti gudriam ir kartu ?iek tiek pad?kusiam. Ir kad jis b?t? gerai i?silavin?s. Ir svarbiausia, kad jis b?t? sveikas ir stiprus.

K: Kaip J?s nor?tum?te, kad Sasuke kreipt?s? ? Jus, kai u?augs?
A: Turb?t "t?ti" arba "t?ve".

K: Ar J?s planuojate tur?ti daugiau vaik?? Kiek vaik? tur?ti J?s nor?tum?te?
A: Pakanka ir vieno. Bet visai nor??iau dar vienos mergait?s, ir kad ji b?t? labai miela.

K: Kod?l J?s vis dar dirbate Aichi prefekt?roje?
A: Tiesiog kraustytis kitur yra pernelyg didelis galvos skausmas. Be to, a? i? dalies esu kaimo ?mogus, tod?l nesuprantu, kaip ?mon?s gyvena tokiame apstatytame Tokijuje.

K: Koks buvo laimingiausias J?s? gyvenimo momentas?
A: Turb?t tai buvo tada, kai su?inojau, jog mano manga tapo hitu, taigi a? gal?jau b?ti tikras, kad gal?siu i?maitinti ?eim?.

K: Na, o koks gi laikotarpis Jums buvo sunkiausias?
A: Irgi tada, kai prad?jau pie?ti mang?. Negal?jau u?migti tol, kol buvau kupinas id?j?, a? tada net nesuvokiau, kad tai yra toks sunkus darbas.

K: Kada J?s prad?jote plikti?
A: Ir v?lgi, tada, kai prad?jau pie?ti mang?. Nors ka?kada, kai a? tur?jau daug plauk?, man sakydavo, kad a? lau?au bet kokias kirp?j? ?ukas.

K: Jeigu J?s taptum?te visi?kai plikas, ar prad?tum?te ne?ioti peruk??
A: Ne, tiesiog lik?iau plikagalvis.

K: Kaip J?s nor?tum?te praleisti senatv??
A: Noriu b?ti nukrio?usiu keistuoliu, kuris bando slapta ?vilg?ioti, kaip jo dukra maudosi vonioje.

K: Kod?l J?s? autroportretai visuomet yra su kauk?mis?
A: A? per drovus tam, kad gal??iau pie?ti save.

K: Ar J?s ?i?rite "Dragon Ball" kiekvien? savait? per televizij??
A: Taip, gal? gale, juk tai mano k?rinys.

K: K? paprastai veikiate i?eigin?mis?
A: Vaik?tau po parduotuves ir va?in?juosi dvira?iu. Bet nuo tada, kai man gim? s?nus, nelabai galiu sau to da?nai leisti.

K: Ar J?s geriate alkoholinius g?rimus?
A: Ne. O jeigu ir geriu, tai tik vien? alaus bokal?.

K: Ar r?kote?
A: R?kau. ?iuo metu a? sur?kau 3 pakelius "Caster" per dien?.

Manga

K: Kokie mangos pie??jai Jums patinka?
A: Manau, kad Katsuhiro Otomo k?ryba ?sp?dinga.

K: Kokia yra J?s? m?gstamiausia manga?
A: "Astro Boy". Ka?kada buvo ?urnalas "Shonen", ir man patiko prakti?kai visa jame publikuojama manga. V?liau buvo ?domu skaityti "Oishinbo" ir "Bari-Bari Densetsu".

K: Ant kokio popieriaus j?s pie?iate?
A: Ant paprasto, pigaus "Kent" popieriaus.

K: O kokiomis pie?imo priemon?mis naudojat?s?
A: Tu?inuku Zebra 6.

K: Jeigu susikaut? Gokas ir Aral?, kaip manote, kuris i? j? laim?t??
A: Many?iau, kad Aral? stipresn?.

K: Kok? ?sp?d? Jums paliko pirmasis susitikimas su j?s? redaktoriumi, Torishima?
A: A? suabejojau, ar normalu yra d?v?ti darbo metu toki? aprang?. ?inojau, kad Shueishoje pagrindiniai redaktoriai d?v?jo kostiumus.

K: Koks ?mogus yra Torishima?
A: Jis yra nieko neslepianti asmenyb?, ta?iau tai rei?kia ir tai, jog jis i?sako visk?, k? galvoja. Manau, kad mes vienas kitam tinkame. Man sunku susibendrauti su u?darais ?mon?mis, taigi negal??iau dirbti su ka?kuo, kas nei?sako visko atvirai.

K: Kaip manote, ar Torishima bando u?kariauti pasaul?? [Toriyama yra suk?r?s Torishimos parodij? k?rinyje Dr. Slump - piktadar? Mashirito, kuris nori u?kariauti vis? pasaul?.]
A: Galb?t ne, ta?iau jis grei?iausiai turi koki? nors kit? plan?.

K: Jeigu kitame gyvenime J?s atgimtum?te mangos pie??ju, kokio nor?tum?te redaktoriaus?
A: Nor??iau ko nors, kas neatmetin?t? mano id?j?.

K: Kaip manote, k? ?iuo metu veikia daktaras Mashirito?
A: Turb?t k? nors planuoja. Galvoja, kaip u?kariauti pasaul?, nors ir pats yra var?to dyd?io. [Po to, kai Mashirito buvo nugal?tas Aral?s, jis pavert? save robotu, ta?iau po galutin?s kovos i? jo liko tik ?ipuliai, ir jo k?nas tapo ver?l?s dyd?io.]

K: Kod?l J?s tapote mangaka [mangos pie??ju]?
A: Pirmiausia d?l pinig?. "Jump" priimin?jo naujus darbus per?i?rai, taigi a? paband?iau laim?. Na, o po to teprireik? atkaklumo.

K: Keleri? met? j?s prad?jote pie?ti mang??
A: Prad?jau ka?k? pai?alioti dar b?damas dar?elinuku. Ta?iau i? rimt?j? tuo u?si?miau tik b?damas 23, kai nupie?iau mang? ?urnalui "Jump".

K: Kaip manote, ko labiausiai reikia, norint tapti mangaka?
A: Ties? sakant, reikia tur?ti ger? skon?. ?is darbas turi daug kli??i?, kurias nugal?ti reikia ne tik pastang?. Tod?l man atrodo, kad tas, kas dirbs ne taip gerai, ta?iau skoningai, aplenks ?mog?, kuris galb?t ir yra geresnis pie??jas, ta?iau neturi skonio.

K: Kada J?s galvojate apie tolesn? mangos siu?et??
A: Paprastai negalvoju i?vis, o tada Torishima man skambina ir klausia, ar a? jau nutariau, kas bus toliau. Kai jis man?s to paklausia, mano galvoje pradeda atsirasti nauj? min?i?.

K: K? darytum?te, jeigu J?s? s?nus Sasuke pasakyt?, kad nori tapti mangaka?
A: Tai mane truput? sutrikdyt?, ta?iau jeigu tai b?t? tai, ko jis i? ties? nori, matyt, nieko negal??iau paveikti.

K: Koki? mang? j?s nor?tum?te nupie?ti dabar?
A: Pagalvokime... Galb?t kok? nors 5 puslapi? mangos cikl?.

Bendra informacija

Gimimo vieta
Aichi prefekt?ra

Gimimo data, zodiako ?enklas
1955 met? baland?io 5 diena, avinas

Auk?tis, svoris, kraujo grup?
174cm, 68kg, kraujo grup? A

Mokykla [turima omenyje auk?toji mokykla]
Aichi prefekt?ros profesin? mokykla, dizaino studija

?eima
Mano t?vas, mama, ?mona, s?nus ir a?. Taip pat turiu kat?, vardu Koge [liet. angliukas], ?un? ir du pauk??ius.

Pom?giai
Dvira?iai. ma?inos. Skaitymas (?urnal?). Modeli? konstravimas. Pasivaik??iojimas po parduotuves.

Reg?jimas
0.1 abejose akyse

M?gstamiausia ir nem?gstamiausia spalvos
Man patinka geltona, ir a? neken?iu violetin?s.

M?gstamiausias ir nem?gstamiausias valgis
Man patinka kiaulienos kotletai ir karis [ry?i? patiekalas], taigi kiaulienos kotletai su kariu yra mano m?gstamiausi. Ir a? neken?iu moli?g?.

M?gstamiausia sporto ?aka
A? ?aid?iu krep?in? ir stalo tenis?, ir man patinka steb?ti golf?.

M?gstamiausia krep?inio komanda
"Chunichi Dragons", kai jie b?na geros formos.

M?gstamiausias ir nem?gstamiausias gyv?nas
Neken?iu ?iurki?, bet man patinka visi kiti gyv?nai.

M?gstamiausias ?odis
Raku [liet. komfortas - toks ?enklas yra nupie?tas ant Yamchio kovin?s aprangos]

M?gstamiausia muzika
Bet kas, i?skyrus dainas japon? kalba

Turimas dviratis
CBR 400 F ir Silk Road Kai

M?gstamiausias filmas
John Book'o "Liudininkas" (http://en.wikipedia.org/wiki/Witness_(1985_film))

M?gstamiausias filmukas
"Nausica? of the Valley of the Wind" ir "Night on the Galactic Railroad" [ne?sivaizduoju, kaip ?it? daikt? normaliai i?versti ? lietuvi?, bet jeigu kam ?domu, wikipedijoje yra straipsnis]

Blogi ?pro?iai
Gnaibyti save u? aus?.

Asmenyb?, verta pagarbos
Na, kartais a? gerbiu pats save.

M?gstamiausias ir nem?gstamiausias dalykas mokykloje
Man patinka pie?imas ir amatai. Bet nebuvo toki? dalyk?, kuri? a? visi?kai nem?gau.

Gerosios ir blogosios savyb?s
Mano geroji savyb? yra tai, jos a? niekada per daug nesinervinu. Na, o blogoji savyb? yra nery?tingumas.


-1987

vertimas japon?-angl?: kanzentai.com
vertimas angl?-lietuvi?: dragonball7.lt

Komentarai

#1
avataras
Luxe
Namekas
· 2012-02-05 12:23:55
Dar neperskai?iau viso, bet darbuojosi. Patinka man kai at?auna jis, prajuokina :D. Gudr?s atsakymai.

#2
avataras
dow923
?emietis
· 2012-02-05 13:43:00
Labai dekoju kad isvertiet.:nice::D

#3
avataras
BardokaZ
?emietis
· 2012-02-06 13:57:52
Man juokinga, kaip D?ekis ?iunas susprogdino m?nul? ir Mork? su draugais pra?ud? kosmose :D .

#4
avataras
dovis333
DBZ fanas
· 2012-02-18 08:50:07
Labai gerai piesia:winner: as ir taip noreciau :D

#5
avataras
Azul
DBZ fanas
· 2012-02-19 09:50:05
Terp bendros informacijos net kraujo grupe parasyta jo :D

#6
avataras
D_B
Super Administratorius
· 2012-02-19 10:08:36
Japonams kraujo grup? yra pakankamai svarbi, ma?daug kaip daugeliui europie?i? zodiako ?enklas. Ten jie ir susipa??sta vieni su kitais pagal kraujo grup?, ir ? darb? netgi priima pagal tai, nu ?od?iu xD ?iaip yra keturios kraujo grup?s, ir skaitosi, kad kraujo grup? nulemia vien? i? keturi? charakterio tip?, tik dabar neprisimenu kokie jie yra xD ?od?iu, mes ra?om zodiak?, japonai - kraujo grup? =P Kiekvienas durniuoja savaip xD

#7
avataras
Negras
?emietis
· 2012-02-19 10:33:43
nu tikrai domu buvo paskaityt

#8
avataras
ltr1998
?emietis
· 2012-02-27 07:34:09
perskaiciau visa :D nu gana idomus

#9
avataras
auris13
DBZ fanas
· 2012-03-27 17:57:13
Idomus interviu :D

#10
avataras
MacTavish
Pradedantysis
· 2012-04-13 18:28:20
Visko neskaiciau nes daug bet manau idomu butu viska paskaityti.

Rašyti komentarą

Turite prisijungti, norėdami parašyti komentarą.

Ivertinimas

Dabartinis: 4.83/5 (96.67%) (12 balsu)
Forumo temų debesis
ssjdeiwis vs? (paint), Skull vs ????? (PAINT darbas), HP, Pirmeji darbai su ps, Sveiki visi! V?l., Klausimai apie Dragonball, DBZ: History of Trunks ir gr??imas 1Dienai, Noriu patarim? d?l i?mani?j? laikrod?i?, Flying update, Svetim? fanart pasisavinimas, www.animeclub.lovelyforum.net, Ka manote apie turles, ESF ?odynas, Nauja fryzo transformacija, Pagalba d?l ESF ?aidimo
Rekomenduok mus google'i
Paie?ka

 
Šaukykla
Kad rašytum, turi prisijungti..

ghetsis  
24.10.20 10:37
odisejas matyt vel su laiku zaidzia.

ghetsis  
19.10.20 20:35
reportuoja henny god

ghetsis  
19.10.20 20:27
kas cia man ta boba is phoenix wright uzdejo

Zetturn  
17.10.20 17:16
Man korona. Gal kas norit priešpomirtinės meilės nakties ar šiaip paros?

Inga  
16.10.20 18:37
Kas čia? Aš net ne 16-tas revivalas :(

Narių Apklausa
Kaip ?vertintum?te Ved?ito elges? Dragon Ball Super serijose?

Ved?itas yra toks, koks ir tur?t? b?ti po Buu sagos

Viskas taip, kaip turi b?ti, ta?iau kai kurios vietos kelia lengv? nuostab

Elgesys jam b?dingas, ta?iau Ved?itas pa?iepiamas per da?nai ir neskoningai

Ved?itas visai nepana?us ? save ir taip nesielgt? net pra?jus daugeliui met?

Kad galėtum balsuoti, turi prisijungti.

Rezultatas
Komentarai : 8
Archyvas